XIII. genealogicko – heraldické matiné

Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.

Brno – Královo Pole, Tyršova 14, 612 00

XIII. genealogicko – heraldické matiné

Dovolujeme si Vás pozvat na naše tradiční už XIII. genealogicko – heraldické matiné,

které se uskuteční v sobotu  9. 11. 2019, v Brně, Králově Poli

v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter

Do programu Matiné 2019 budou obsahově zařazeny příspěvky z několika okruhů otázek:

Především budou zařazeny příspěvky, které se budou věnovat státní symbolice u nás, případně v okolních státech. V roce 2020 totiž uplyne sto let od přijetí státních symbolů zákonem z 20. března 1920. Chceme toto blížící se výročí připomenout a ukázat na proměny státních symbolů v uplynulých sto letech.

Jako obvykle bude v programu umožněno přednést i aktuální výsledky práce členů MGHS a hostů, i když nesouvisejí s hlavním zaměřením Matiné 2019. Počítáme například s příspěvky, které ukážou nové výsledky genealogického bádání, zejména možnosti využití lékařských a přírodovědných metod v genealogii. Přínosem budou i referáty, zabývající se vztahy genealogie a heraldiky k dalším pomocným vědám historickým.

Matiné se koná s finanční podporou městské části Brno-Královo Pole.

Přihláška k účasti:

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………………..

Vysílající instituce:…………………………………………………………………………………………..

Přihlašuji se k účasti na XIII. genealogicko – heraldickém matiné a přednesu příspěvek s názvem:

……………………………………………………………………………………………

Název příspěvku pošlete pořadateli Matiné do 30. X. 2019. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout některé návrhy příspěvků. Vybrané a včas doručené příspěvky budou otištěny v časopise Genealogické a heraldické informace 2019. Účastnit se můžete i bez přednesení příspěvku !

Účastnický poplatek nebyl stanoven. Náklady spojené s účastí a oběd si hradí účastníci.

Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci. Délka prezentace 15 – 20 minut, diskuze následuje hned po příspěvku. Začátek v 9,00 hod. V 10,45h – 11,00h přestávka, oběd 12,30h – 13,30h, konec a zhodnocení cca 16,30 hod. K dispozici jsou automaty na občerstvení a nápoje a blízká restaurace. Definitivní program bude upraven podle časových možností přednášejících. Přihlášku odešlete na adresu

Na setkání se těší výbor a

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,

předseda MGHS, z. s.