Heraldika a genealogie irských, skotských, anglických a velšských rodů střední Evropy I.

Novinka na letošní vánoce

již v prodeji

Práce Miroslava Barocha je studií zabývající se otázkou irské, skotské, anglické a velšské šlechty usazené ve střední Evropě, tedy osob, které od konce 16. století do roku 1918 získaly buď v habsburské monarchii nebo v některé jiné středoevropské zemi šlechtický titul, respektive byly šlechtického původu, ale potvrzení svého zděděného stavu či nobilitaci nezískaly. 

Kniha je rozdělena na kapitoly umístěné do deseti částí. Texty jsou členěny na podkapitoly nazvané : Nobilitace a rodový erb a Historie. Jsou doplněny rodokmeny, které dokreslují starobylost jednotlivých rodů a kresbami či malbami rodových erbů.

V případě zájmu možno objednat na tel. č. 774312227 u pí Dany Barochové nebo na