Ivo Koláčný – ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ HABSBURSKÝCH MONARCHIÍ

 
Druhé přepracované a rozšířené vydání
Od vydání knihy Řády a vyznamenání habsburské monarchie uplynulo téměř 20 let. Za tu doby byla faleristika onoho období rozšířena o nové poznatky i nálezy. Některé omyly a chyby, jichž se první vydání díla nevyvarovalo, byly napraveny a uvedeny na pravou míru.
Na výzvy řady přátel – faleristů, pro které je první vydání knihy nedostupné, rozhodl jsem se spolu s nakladatelem panem Leonidem Křížkem přistoupit k její aktualizaci a rozšíření o zajímavou a u nás málo známou faleristiku čtyř zaniklých habsburských monarchií na území dnešní Itálie – velkovévodství Toskána a vévodství Modena, Parma a Lucca.
Původní dílo českého autora přináší nejúplnější dosud publikovaný přehled dekorací zavedených na území Habsburské monarchie, avšak historicky jde text ještě hlouběji, do středověku. Postihuje také vývoj řádových společenstev v zemích Koruny české. Poprvé jsou v nebývalé úplnosti publikovány dosud rozptýlené údaje o členech některých řádů či nositelích vzácných vyznamenání. Stovky barevných fotografií, které knihu doprovázejí, jsou původní a ilustrační aparát je doplněn řadou dobových rytin, fotografií a obrazů. Dárkový charakter publikace podtrhují čtyřjazyčné souhrny jednotlivých kapitol.
Stranou zájmu nezůstal ani současný legitimní akt potomků našeho císaře, bl. Karla I. Rakouského – arcivévodů Otty a Karla Habsburských, založit na podporu a šíření císařovy ušlechtilé myšlenky jednotné křesťanské mírové Evropy dvě, do této knihy rovněž zahrnuté exkluzivní dekorace.
Autor
Rozsah 368 stran
Velký formát 240 x 304 mm
Barevné fotografie, tisk na křídě
Datum vydání prosinec 2023
Předpokládaná cena 1200 Kč
ISBN 978-80-87057-50-6
Objednávky na adrese
Vydává Leonid Křížek, Nakladatelství Elka Press, Křemencova 1, Praha 1