Pozvánka na valnou hromadu

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Moravské genealogické a heraldické společnosti, z.s., která se koná v úterý 19. února 2019 v 18 hod ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno-střed, Kounicova 43, Brno.

Program:

1/ Zahájení a schválení programu
2/ Volba mandátové a návrhové komise
3/ Výroční zpráva o činnosti společnosti za rok 2018
4/ Zpráva finanční za rok 2018
5/ Zpráva revizní komise
6/ Návrh rozpočtu společnosti na rok 2019
7/ Zpráva mandátové komise – potvrzení usnášeníschopnosti
8/ Schválení přednesených zpráv
9/ Jmenování zasloužilých členů MGHS
10/ Všeobecná diskuse a různé
11/ Usnesení
12/ Závěr schůze

 

Za výbor MGHS, z. s.
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

 

Upozornění: V 18.15 se dveře budovy zavírají. Ve vlastním zájmu se proto dostavte včas !

Pozvánku s programem si můžete stáhnout zde.