Členské příspěvky

Žádáme všechny členy, aby členské příspěvky na rok 2019 uhradili nejpozději do 31. 3. 2019.

Roční členský příspěvek činí pro pracující 300Kč a pro důchodce a studující 200Kč.

Příspěvky je možné zaplatit v hotovosti na členských schůzích hospodářce společnosti paní A. Vieweghové, nebo poukázat na účet MGHS s číslem 2900567191/2010 – jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!

Děkujeme!