Přírůstky za měsíc leden

V lednu byla naše spolková knihovna obohacena o knihu Morava jako součást českého státu. Publikace vyšla v rámci výstavy „Morava jako součást českého státu – společný vývoj od středověku do 20. století (události, jevy, osobnosti).“, která proběhla ke 100. výročí československé státnosti. Knihu se nám rozhodl věnovat PhDr. Ladislav Macek, ředitel MZA, jemuž tímto velmi děkujeme.