Blahopřání panu Rolincovi k devadesátinám dne 23. 5. 2011


V květnu letošního roku si genealogická veřejnost, výbor a členská schůze MHGS Brno připomněla devadesáté výročí jeho narození.

Vladimír Rolinc se narodil 23. 5. 1921 v Kelči, kde strávil dětství. Městys Kelč leží 13 km západně od Valašského Meziříčí. První zmínka o obci se datuje k roku 1131. Ke svému rodišti měl Vladimír vřelý vztah a po celý život bádal v jeho dějinách a publikoval poznatky o jeho historickém významu. Na Valašsku leží i kořeny jeho celoživotního zaujetí pro genealogii.

Tajemník naší společnosti p. Walter vzpomínal, že již na první schůzky brněnské pobočky GHS Praha pravidelně docházeli pánové v zelených – lesnických uniformách. Nejurostlejší z nich, s plnovousem, byl Vladimír Rolnic. Byl nejen pozorný posluchač, ale i aktivní účastník dění. Pan prof. Fr. Klein oceňoval jeho genealogické bádání na Valašsku, o kterém říkával, že v jeho matrikách je něco jiného a specifického.

Výsledky svého mnohaletého výzkumu pan Vladimír Rolinc zúročil vydáním Příručky pro genealogy třetího tisíciletí, kterou věnoval prof. Fr. Kleinovi, nestorovi moravských genealogů, a která je často půjčovanou knihou naší spolkové knihovny. Jeho aktivity v Genealogickém centru Valaška při muzeu v Rožnově p. R., publikační činnost o historii Kelče a přednášky na setkáních genealogů a heraldiků v Ostravě i jinde přispěly k odbornému rozvoji genealogie. Téměř čtvrtstoletí vážil každý měsíc cestu z Olšovce u Hranic do Brna na setkání s našimi genealogy a heraldiky. Zde získával nové poznatky i poučení a dělil se členy společnosti o svoje badatelské zkušenosti a naznačoval, kudy se dále v genealogii ubírat.

Zásluhy pana Vladimíra Rolince výbor MGHS ocenil v blahopřání, které mu poslal. Pan Ing. Rudolf Vondráček, který je na léčení v Teplicích nad Bečvou, byl výborem společnosti požádán, aby pana Vladimíra Rolince a jeho milou paní navštívil v předvečer jeho významného jubilea v Domově seniorů v Hranicích na Moravě. Na místě oslavenci osobně popřál hodně sil a elánu do dalších let. Zároveň mu předal pozdravy od našich členů, výborem zakoupené dárky (květiny) a historický kalendář na letošní rok, vydaný Magistrátem města Brna, jako upomínku na jeho cesty do Brna.

 

text: R. J. Vondráček
foto: Mgr. M. Janda, PF MU Brno