Prohlídka židovského hřbitova v Brně dne 25. 9. 2011


Krásné slunečné nedělní odpoledne jsme strávili prohlídkou brněnského židovského hřbitova. V počtu okolo 25ti účastníků jsme vyslechli odborný výklad o historii hřbitova a židovských pohřebních zvycích, prohlédli si obřadní síň s přilehlou expozicí a prošli alespoň nejzajímavější části rozhlehlého hřbitova s výkladem u náhrobků významnějších osobností. V nejstarším oddělení hřbitova jsme viděli náhrobky a pamětní desku zakladatelů hřbitova, prošli jsme i novější částí a vycházku zakončili shlédnutím filmu o historii židovských měst na Moravě a o životě Židů v dnešní době. Poděkování patří naší ochotné průvodkyni i paní Jůzové, která zajímavou prohlídku domluvila.

 

foto: Zdeněk Durďák, Veronika Nováková Křížová 
text: Veronika Nováková Křížová