Rok 1997


Z činnosti společnosti v roce 1997


Přednášková činnost

    Členské schůze MGHS spojené s odbornými přednáškami se v roce 1997 konaly v sále videostudia firmy KD data, Veveří 8, tradičně každé třetí úterý v měsíci mimo července a srpna. Průměrná účast byla 26 osob.

    V rámci členských schůzi proběhly v roce 1997 tyto přednášky:

  • 14. ledna – Ing. Josef Hrdý:  Problematika založení Řádu sv. Huberta hraběte F. A. Šporka
   – Hodnotící členská schůze
  • 18. února – PhDr. Ivan Štarha:  Výklad stávajícího archivního zákona
  • 18. března – Mgr. Lubomír Uhlíř:   Armáda Rakousko Uherska, její členění a doplňovací obvody (se zřetelem k Moravě)
  • 15. dubna – Dr. Jana Losová:   Rodinné kroniky a dokumentace životních záznamů
  • 20. května – PhDr. Bohumír Smutný:   Rodinný archiv hrabat Widmann Sedlnických
  • 17. června – PhDr. Josef Unger:   Nové poznatky z vykopávek v kostele sv. Petra a Pavla v Brně
  • 16. září – Vladimír Rolinc:   Quo vadis genealogia
  • 21. října – Přátelské setkáni k pětasedmdesátinám Ing. Zdenko Alexyho
   – Ing. Zdenko Alexy:   Dekorace kanovníků v rakousko uherské monarchii
  • 18. listopadu – Slavnostní schůze k 25. výročí organizované genealogie a heraldiky v Brně
   – prof. Fr. Klein:   Vzpomínky
   – Ing.arch. Hana Berková:    Presentace rodinné kroniky Umlášků
 • 16. prosince – RNDr. PhMr. Jiří Plichta:   K výročí založení brněnské pobočky Genealogické a heraldické společnosti
  – PhDr. Tomáš Krejčík:    Vzpomínka k nedožitým devadesátinám Břetislava Štorma

-fp-

Zájezdy

    V roce 1997 se uskutečnily tyto zájezdy pod vedením MUDr. Zdeny Novobilské:

 • 19. dubna – Krajem Slavníkovců: Kačina – empirový zámek, Kladruby nad Labem – původní renesanční zámek upravený v 19. století s hřebčínem, Chlumec nad Cidlinou – barokní zámek Karlova Koruna, Libice nad Cidlinou – muzeum a areál hradiště Slavníkovců, Tuchoraz – pozdně gotická tvrz, Lipany – pomník z roku 1881 připomínající porážku táborských a sirotčích vojsk 30. 5.1434. Pro velký zájem byly vypraveny dva autobusy.
 • 16. – 18. května – Západní Čechy, Regensburg (Řezno) a okolí: Kestřany – soubor dvou tvrzí a raně barokního zámku, Blatná – gotický vodní hrad s barokně upraveným palácem, Horažďovice – muzeum v barokním zámku, Horšovský Týn – hrad a renesanční zámek, Poběžovice – exteriér raně barokního zámku a farní kostel. Pielenhofen – klášterní kostel, Regensburg (Řezno) – historický střed města a zámek Thurn Taxisů (radnice bohužel zavřena), Prunn – hrad, Weltenburg – klášterní kostel, Kelheim – historický střed města a Befreiungshalle, Vörth a d.Donau – exteriér zámku, Falkenstein – hrad a kostel.
 • 14. – 15. června – Po stopách Boženy Němcové a Kateřiny Zaháňské: Náchod – barokní zámek, Česká Skalice – muzeum Boženy Němcové a stará škola, Svatoňov – dřevěný hřbitovní kostel, Ratibořice – empírový zámek, Chvalkovice – zdevastovaná budova zámku, Zaháň – palác a hrobka zaháňských vévodů, Krzeszów – poutní kostel a hrobka svidnických knížat, Červený Kostelec – místo pobytu B. Němcové.
 • 13. září – Střední Čechy: Vrchotovy Janovice – pseudogotický zámek s expozicí Národního muzea, Vysoký Chlumec – původně gotický hrad s obrazovou galerii Lobkowiczů, Svatá Hora u Příbrami -poutní chrám, Dobříš – rokokový zámek, Valdek – zřícenina gotického hradu, Zbiroh – barokně přestavěný hrad.

-zn-

Vycházky
Dne 20. září uspořádala MGHS vycházku do zámku Žďár nad Sázavou spojenou se setkáním s majitelem zámku, Dr. Radslavem Kinským. Dr. Kinský provedl účastníky po expozici muzea knihy a po areálu zámku, seznámil s probíhajícími úpravami areálu a přiblížil účastníkům plány a záměry s využitím zámeckého objektu. Poté navštívili členové MGHS kostel na Zelené Hoře s odborným výkladem.
Vycházku zorganizovala a vedla MUDr. Z. Novobilská.

Vedení Společnosti

V roce 1997 pracoval výbor Společnosti ve složení, ve kterém byl zvolen na ustavující valné hromadě v roce 1996. Z pracovních důvodů (dlouhodobý pobyt v zahraničí) nemohl vykonávat funkci ve výboru PhDr. Tomáš Krejčík, a proto byl výborem Společnosti kooptován JUDr. Jiří Bílý. Rovněž z pracovních důvodů se vzdal své funkce ve výboru Společnosti knihovník Ivan Dyba. Na jeho místo byla výborem kooptována paní Jarmila Vondráková.

Výbor klubu se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně v sídle společnosti KD data na Veveří 8. Majiteli společnosti, Ing. Karlu Dvořákovi, patří velký dík za zajištění schůzovních místností a místnosti pro knihovnu Společnosti, i za zajišťováni řady služeb spojených s agendou Společnosti. Je možno konstatovat, že všichni členové výboru se zapojili do práce podle svých sil a možností a řádná činnost Společnosti v roce 1997 tak byla náležitě zabezpečena.

Věcné a finanční zhodnocení činnosti Společnosti za rok 1996 bylo provedeno na hodnotící členské schůzi v únoru 1997 a bylo konstatováno, že činnost Společnosti probíhá dle schválených stanov a plánu činnosti. Rovněž ve finančním hospodaření nebylo shledáno závad ani revizní komisí MGHS, ani nezávislým auditorem. Hodnocení činnosti výboru za celé volební období 1996-1997 bude provedeno na valné hromadě v lednu 1998 a v našem zpravodaji budeme členy o závěrech valné hromady informovat.

-fp-