Genealogické matiné dne 6. 11. 2010


V historickém refektáři bývalého kartuziánského kláštera v Brně, dnes spravovaného Fakultou informačních technologií VUT v Brně, se dne 6. 11. 2010 konalo Genealogické matiné 2010 pořádané naší společností. Hlavní náplní tohoto neformálního setkání genealogů byly přednášky a diskusní příspěvky na téma „Rodinné kroniky – jejich aktuální stav a možnosti dalšího vývoje“. Na matiné se prezentovalo celkem 41 účastníků z celé České republiky, ale i ze Slovenska. Celou akci moderoval předseda MGHS Doc.Dr. Tomáš Krejčík, CSc.

S úvodní přednáškou vystoupil Ivan Štarha, jejím cílem bylo seznámit posluchače s rodovou kronikou Humplíků v Dolním Čepí. Kronika pochází z roku 1941 a zpracoval ji Antonín Humplík, učitel a osvětový pracovník.

Druhým přednášejícím byl Petr Sychra, který vyprávěl o rodových kronikách Eduarda a Josefa Sáňkových z Rájce. Kronika zahrnující časové rozpětí 1805-1943 je vedena a doplňována od roku 1840.

S rodinnou kronikou rodu Poláků a spřízněných rodin nás seznámila paní Věra Pitlíková, vnučka autora Bohumila Poláka. Tento učitelský penzista psal kroniku každý den formou deníku v letech 1939 – 1962. Se svým rozsahem 52 dílů a přes 60 tis. stran byla před lety zapsána do knihy československých rekordů. Svou fotografickou formu pokračování rodinné kroniky Poláků nám dále představila paní Milada Poláková, která ve svých fotoalbech zachycuje život zpřízněných rodin od šedesátých let po současnost. Její vnučka Veronika Nováková Křížová nám ukázala výsledky svého (a částečně zděděného) genealogického bádání, graficky zpracované také ve formě fotoalba a obsahující nakreslené vývody, zachované fotografie a jiné památky na 16 rodů svých předků.

Posledním dopoledním vystoupením byla prezentace žilinského genealoga Martina Kasmana, který seznámil posluchače s vlastním genealogickým počítačovým programem Rodokmen.com. Je to obecná genealogická stránka, na níž je možno vytvářet rodokmen včetně propojení s jinými rodokmeny. V současné době je připojeno téměř 40.000 účastníků.

Po obědě nás pracovník VUT pan Juříček provedl po celém areálu bývalého kláštera, který jeho současný majitel nákladně rekonstruoval a přeměnil v moderní výukové a vědecké centrum. Tento počin byl oceněn mnoha odbornými kapacitami a logicky se setkal s velkým zájmem a uznáním všech účastníků matiné.

Odpolední blok příspěvků zahájil pan Alois Kleveta, který poutavě vyprávěl o rodové tradici mlynářského rodu Klevetů, včetně rodových setkání a rodové kronice.

Alena Janečková pohovořila o některých největších problémech při hledání v archivních materiálech, což je záležitost, s kterou se každý zpracovatel rodové kroniky musí nutně setkat.

František Pouzar představil genealogický program Ancestry a seznámil posluchače se zkušenostmi s jeho používáním na příkladu genealogie rodu Frišů.

Anna Jůzová zhodnotila výsledky svého dlouholetého bádání o rodině Faukalů.

Pavel Holub představil posluchačům rodové kroniky a genealogické grafy, které se nacházejí v archivech a muzeích okresu Pelhřimov.

V závěrečném příspěvku shrnula Alena Janečková rodové materiály rodiny Pacherovy a podělila se o zkušenosti se zpracováním neutříděných rodopisných materiálů získaných z pozůstalosti.

I když celé matiné trvalo od 9.00 až do 16.00, nemělo hluchých míst. Všichni účastníci jej absolvovali s opravdovým zájmem, důkazem čehož byla bohatá diskuse jak v rámci jednotlivých příspěvků, tak v kuloárech. Řadu rodových kronik bylo možno si i prohlédnout.

Nezbývá než poděkovat organizačnímu výboru, především pak Doc. Krejčíkovi a Ing. Ivanu Bukáčkovi, za mravenčí práci na přípravě tohoto setkání, a vedení Fakulty informačních technologií za vstřícnost a technické zajištění celé akce.

 

text: František Pícha
foto: Veronika Nováková Křížová
 Program Matiné naleznete zde.