Vycházka do Boskovic dne 16. 10. 2010


Podle plánu činnosti výboru MGHS na II. pololetí proběhla v sobotu vycházka za památkami města Boskovic. V určenou dobu se před radnicí sešlo 13 členů a přátel, kteří do 14 hodin, celkem za příjemného počasí absolvovali prohlídku Městské památkové zóny a vybraných památek.

Velmi příjemně nás překvapilo Městské informační středisko, jak materiály, pracovní dobou i nabídkou. Trochu nás zaskočila otevírací doba např. městského Muzea a Galerie malíře O. Kubína až v odpoledních hodinách. Po seznámení s historií města a Radnice jsme absolvovali velký okruh: Rezidence (z r. 1729) – někdejší panská rezidence F.X. Ditrichsteina, kde dnes sídlí Muzeum Boskovicka. Pamětní desky rodáků Dr. K. Absolona a malíře O. Kubína. Dále bývalého Kláštera sester sv. Vincence z Pauly (1857) dnes přestavěného na penzion. Areálu bývalého Panského dvora (1728) se zasklenými arkádami, přestavěn v 1972 na areál pro kulturní využití. Dalšími objekty byl empírový Zámecký skleník (1826) a Panská jízdárna v novogotickém slohu (1870) včetně procházky v přilehlém parku s památnými stromy (lípa, jinan, dub).

Velké štěstí nás potkalo na Zámku Boskovice (1819). V jednom z nejhezčích empírových zámků na Moravě, jsme díky ochotě průvodkyně a za přítomnosti majitele zámku hr. H. Mensdorff – Pouilly absolvovali komentovanou prohlídku i bez objednání.

Po trase Židovskou čtvrtí jsme, mimo vstupní brány (1753), zhlédli 24 památkově chráněných objektů. Velkým zážitkem byla komentovaná prohlídka Synagogy maior (1698) postavené na místě původní renesanční synagogy a Mikve (U Templu č. 3/5) židovské lázně s přírodní pramenitou vodou.

Vycházka pokračovala prohlídkou (vnější i vnitřní) kostela sv. Jakuba staršího (1346), přestavěného Ladislavem Velenem z Boskovic, s renesančními a raně barokními náhrobky vlastníků panství. Věž se zvonicí (1602) po přestavbě snížená na 41m a dále hlavní vchod s portálem a sochami věrozvěstů.

Okruh po církevních památkách pokračoval vnějšími prohlídkami a seznámením s historií Kostelíka všech svatých, jednou z nejstarších staveb ve městě (románské základy, renesanční kazatelna z r. 1626) s přilehlým parkem a hrobem historika A. Slováka (Mohyla míru). Evangelický kostel, který je nejmladší kulturní památkou města. Byl postaven v roce 1941 nákladem Českobratrské obce.

Vycházka byla zakončena u střední školy André Citroena, v jehož areálu je umístěna unikátní Expozice zemědělský strojů z období konce 19. až do poloviny 20. století. Stroje a traktory byly vyrobené v českých, moravských i světových továrnách. S ohledem na zhoršení počasí v návštěvě dalších památek, Hradu Boskovice, strážní věže Bašta a Židovského hřbitova, pokračovali jednotliví zájemci již individuálně.

 

text: Ing. R. J. Vondráček
foto: Zdeněk Durďák