Vycházka do Brna-Obřan dne 2. 10. 2010


V sobotu 2. 10. 2010 se uskutečnila společná Historická procházka městskou částí Brno–Obřany se zajímavou prohlídkou kostela svatého Václava, kostelní věže a staré fary s okolím. Děkujeme panu Mgr. Šplíchalovi, který je jáhnem této farnosti, za čas, který nám ochotně věnoval, a organizátoru vycházky Vilému Walterovi.

 

foto: Zdeněk Durďák