Návštěva výstavy „Nizozemí v řádech a vyznamenáních“ dne 11. 6. 2015


Nejvýznamnějším faleristickým počinem Moravského muzea v Brně poslední doby bylo uspořádání výstavy „Nizozemí v řádech a vyznamenáních (od Zlatého rouna po současnost)„.

Návštěvu této výstavy jsme si pochopitelně nemohli nechat ujít. Výstava státních, dynastických řádů a vyznamenání, jejichž vznik a působení se váže k historickému území Nizozemí byla v České republice v tomto rozsahu představena poprvé. Byly představeny rytířské řády vrcholného středověku včetně věhlasného, původně burgundského, Řádu zlatého rouna, který se postupně stal nejvyšším vyznamenáním Habsburků. Zastoupena byla i mladší vyznamenání z let španělské nadvlády nad Nizozemím a Republiky sedmi spojených provincií i z let francouzské nadvlády císaře Napoleona. Největší měrou byly na výstavě zastoupeny řády a vyznamenání Nizozemského království, Nizozemští panovníci byli však vždy velmi uvážliví a střídmí při dekorování svých občanů i cizinců, tudíž řada z vystavených exponátů jsou vysoce vzácné exempláře, mnohdy téměř unikáty. Zvláště na území dnešní České republiky byly, díky omezeným stykům v historii obou států, nizozemská vyznamenání udělována jen zřídka. Na výstavě nechyběla ani řada vzácných medailí za protifrancouzský odboj z let 1813-1815, Vojenský řád Vilémův a Řád nizozemského lva – nejvyšší vojenská a civilní vyznamenání, zřízená hned v prvním roce existence království Vilémem I. Oranžsko-Nassavským a řada medailí a křížů z let rozkvětu nizozemského koloniálního panství v Africe a východní Asii. Na výstavě byla zastoupena všechna významná vyznamenání následujících oranžsko-nassavských panovníků, tedy Viléma II., Viléma III., královny Vilemíny, Juliány a Beatrix. Současný panovník král Vilém Alexandr, vládnoucí od roku 2013 byl ale představen jen oficiálním portrétem. Období vlády oblíbené královny Vilemíny, která Nizozemsko provedla za 50 let své vlády i dvěma světovými válkami bylo zastoupeno alespoň několika exponáty. Vedle samotných řádů a vyznamenání jsme se na prohlídce výstavy pokochali i řadou historických medailí i pohledem na fotografie významných nizozemských a belgických panovníků. Výstava byla součástí širšího mezinárodního projektu „Kulturní dědictví císaře Karla V.“ a byla připravena Numismatickým oddělením Moravského zemského muzea ve spolupráci s Katedrou nederlandistiky Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofickou fakultou Masarykovy Univerzity a Muzeem Kancléřství nizozemských řádů v paláci Het Loo, Apeldoorn, Nizozemí (Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, Paleis Het Loo, Apeldoorn), z jehož sbírek pochází většina vystavovaných exponátů. Výstavou nás provedl spoluautor výstavy RNDr. Ivan Koláčný, který je členem naší společnosti. Díky komorní účasti našich členů na této komentované prohlídce výstavy dne 11.6.2015 mohla být prohlídka výstavy ukončena neformálním posezením v muzejní restauraci. Velký podíl na tom, že se výstava v MZM v Brně uskutečnila, měl člen naší společnosti (MGHS) pan Prof. Dr. Wilkem Engelbrecht, cand. litt. (*1962) z Katedry nederlandistiky F. f. UP v Olomouci, Holanďan žijící dnes v Olomouci s původními moravskými kořeny – babičkou a dědečkem z rodu Logothetti z Bílovic u Uh. Hradiště. K výstavě byl vydán podrobný barevný katalog na křídě velkého formátu, který přehledně zpracoval spoluautor výstavy RNDr. Ivan Koláčný a který je k zakoupení v MZM.

text a foto: Ing. Zdeněk Durďák