Prohlídka výstavy „Romantická zbrojnice rodiny Mittrowských“ na Pernštejně dne 3. 10. 2015