Vycházka do Reissigovy vily dne 15. 10. 2015


Dvanáct členů MGHS pod vedením Dr. A. Vieweghové se za deštivého počasí zúčastnilo prohlídky Reissigovy vily v Pisárkách.

Architekt Leopold Bauer (1872 – 1938) patřil k významným osobnostem vídeňské umělecké školy. V roce 1901 si u něj brněnský advokát Dr. Karel Reissig jun.(nar. 1863) objednal projekt vily v nové zahradní čtvrti v Brně Pisárkách. Stavba vyrostla v následujícím roce 1902. Podle Bauerova návrhu bylo provedeno i veškeré vybavení interiéru, jehož kvalita se dočkala uznání architektů v Rakousku i zahraničí. Vila byla označována jako první moderní obytný dům v rakouské monarchii. I po sto letech jsme se mohli přesvědčit o účelnosti, modernosti i funkčnosti vily a jejího vestavěného zařízení. K vybavení vily patřily tenisový kurt, kuželník, tělocvična a bazén. Jen pro úplnost připomínám, že arch. L. Bauer realizoval ve městě i řadu dalších objektů

Vila byla původním vlastníkem Dr. Karlem Reissigem a jeho rodinou (dcera Gabriela a syn Ernest) obývána ještě za druhé světové války. Karel Reissig, jako německý občan, vilu opustil v létě r. 1945 a zemřel ve Vídni v roce 1948. Otcem K. Reissiga jun. byl dlouholetý člen brněnského zastupitelstva Dr. Karel Reissg st. (1832 – 1908). Dnešní ulice Váchova v Brně byla po něm pojmenována v letech 1908 – 1919.

V r. 1946 byla vila předána do užívání Zemského výzkumného ústavu pro rostlinou výrobu. V 50 letech převzal objekt Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Dnes je zde sídlo ředitelství Národního odrůdového úřadu, který v roce 2012 zajistil obnovu fasády a nátěry dochovaných dřevěných prvků a úpravy v duchu původního projektu.

Zvláštní poděkování za zorganizování prohlídky patří Dr. A. Vieweghové a Mgr. Lee Novotné, pracovnici NOÚ Brno, která nás provedla a neúnavně odpovídala na naše dotazy.

 

text: R. Vondráček
foto: Ing. Z. Durďák