Exkurze „Lodní doprava na Brněnské přehradě včera a dnes“ dne 27. 9. 2017


Dne 27. září odpoledne se díky vstřícnosti Dopravního podniku města Brna (DPMB) uskutečnila vycházka 12 zájemců do přístaviště Brno Bystrc. Akce byla spojena s exkurzí do depa a hangárů lodní dopravy s následnou plavbou po přehradě s využitím 2 různých parníků.

S historií, současností a úkoly lodní dopravy na přehradě nás seznámil a po celou dobu provázel s kvalifikovaným výkladem, dlouholetý bývalý provozní ředitel DPMB pan Ing. Jiří VALNÍČEK. Mimo exkurze do technického zázemí lodní dopravy a prohlídky velínu, nás během plavby a vycházky po Kozí horce seznámil s konstrukcemi jednotlivých lodí a postupem modernizace přístavišť i vlastní Brněnské přehrady. Po skončení plavby si účastníci prohlédli i zařízení kapitánského můstku moderní lodi. Kapitán nás seznámil s problematikou řízení lodi, směrnicemi pro plavbu i dlouholetou přípravou osob se zájmem o licenci kapitána.

Přehrada do r. 1959 s názvem Kníničská, byla vybudována v letech 1936 – 1940. Lodní doprava (2 lodě Brno, Morava) byla zahájena 5. 5. 1946. V letošní 71 sezóně brázdila, Brněnskou přehradu na devíti kilometrové trase, flotila 6 parníků s elektrickým pohonem. Jednopatrové lodě Pionýr a Brno a 4 dvoupatrové Utrecht, Vídeň, nový Dallas a Stuttgart.

Velmi vytížené jsou modernizované zastávky Kozí horka a hrad Veveří, o čemž se mohli přesvědčit i účastníci vycházky po plavbě na protější břeh přehrady. V letech 2009-2010 byla přehrada a její břehy vyčištěny od sinic a řas (za 120 milionů korun). Zvýšila se kvalita vody, která byla letos vhodná ke koupání. O zájmu veřejnosti o rekreaci a plavbu po Brněnské přehradě svědčí skutečnost, že v letošním roce bylo přepraveno okolo 240 tisíc osob. Rekord v historii lodní dopravy drží rok 1956 s přepravou 848 tisíc lidi.

Letošní plavební sezónu DPMB ukončil v říjnu vytažením 6 lodí na břeh v přístavišti v Bystrci. Zde se přes zimu kapitáni a řemeslníci postarají o údržbu, opravy a prověrku stavu a pravidelné dobíjení akumulátorových baterií.

V přístavišti si zatím mohou zájemci o lodní dopravu prohlédnou NKP historickou loď Dallas nebo navštívit restauraci ve vyřazené lodi Veveří. Naši členové a veřejnost se může těšit na další plavební sezónu a oslavy 150. výročí veřejné dopravy v Brně, které DPMB připravuje na rok 2019.

 

Zapsal: R. Vondráček
foto: Zdeněk Durďák