Vycházka do Moravského zemského archivu v Brně dne 18. 1. 2017


Podle Plánu MGHS,z.s. se v odpoledních hodinách 18. 1. 2017 uskutečnila, díky ochotě pana doc. PhDr. Bohumila Smutného,CSc prohlídka budov nového MZA na Palachově náměstí 1 v Brně, postaveného v letech 2006 až 2007.

V přednáškovém sále byla skupina našich 15 členů seznámena s úkoly archivu, uloženými vzácnými fondy a možnostmi nahlížet do uložených materiálů. Pan docent ochotně odpověděl na konkrétní dotazy a popsal možnosti bádání, přístupu k jednotlivým fondům i stav digitalizace uložených archiválií.

Velmi zajímavou byla vsuvka o historii archivnictví a Archivu na Moravě. Počátky historie se datují do roku 1529 v Olomouci. V roce 1642 byly Zemské desky a r. 1685 i Zemská privilegia přesunuta z Olomouce do Brna a uložena v Zemském domě. Na podnět Stavovského výboru 16. 2. 1715 vznikla Stavovská registratura, jejíž součástí byl i zemský archiv. Ten byl roku 1783 přestěhován do Místodržitelského paláce a později do Zemské sněmovny na Joštově ulici. V roce 1908 zahájil Archiv svoji činnost v nově postavené budově na Žerotínově náměstí.

Současný název Moravský zemský archiv je datován dnem 12. 9. 1990, kdy jeho ředitelem byl náš čestný předseda PhDr. Ivan Štarha. Významnou událostí v činnosti archivu byl 2. únor 1998, kdy Nařízením vlády ČR byly Moravské zemské desky (1348 – 1642) prohlášeny za Národní kulturní památku. V roce 2000 je ředitelkou archivu jmenována paní PhDr. Kateřina Smutná, za jejího řízení byla stavba nového MZA realizována. Základní kámen by položen 31. 10. 2005 a vlastní stavba nového moderního archivu byla předána investorovi a slavnostně otevřena dne 30. 9. 2007.

Koncept MZA vyjadřuje jeho dvě funkce archivní – úložnou a badatelskou. Z tohoto důvodu je stavba členěna na dvě části: depotní a administrativní. Administrativní blok má 6 podlaží (1 podzemní) slouží pro prezentační a výstavní činnost, dále je zde badatelna, výzkumná sekce a ekonomicko administrativní část. Na střeše je relaxační zóna se zahradou a výhledem na Brno.

Depotní blok má 9 podlaží. V jednotlivých patrech jsou sály se stabilními nebo kompaktními regály pro uložení archiválií 80 bkm (kapacita 120 bkm). V budově jsou prostory pro zpracování archiválií, laboratoře , dílny etc. Vybudování nového MZA umožnilo opustit 17 pracovišť a depozitářů rozmístěných ve třech krajích. Objekty zajišťují odpovídající podmínky pro uložení archiválií, práci archivářů i našich badatelů.

V průběhu exkurze jsme shlédli 3 patra, sály s různým typem vybavení a uložení archiválií, včetně nestarších dokumentů z dějin Moravy. Ocenili jsme uložení Národní kulturní památky, kterou tvoří Moravské zemské desky. V sále historických map nás pan docent upozornil na vzácné exponáty od Francie až po Rusko i největší vystavenou mapu 6x2m. Přítomní velkou pozornost věnovali měděným deskám a barevnému tisku Mullerovy mapy Moravy, která obsahuje přes 4 tisíce dat. Díky pečlivé přípravě Dr. F. Píchy jsme podle jeho záznamů měli možnost si prohlédnout nejstarší listiny, pečetě a erby z celné Moravy, které odborným komentářem doplnil pan Dr. B. Smutný.

Prohlídka archivu byla uskutečněna díky vstřícnosti a pochopení nového ředitele MZA PhDr. L. Macka a její plánovaný cíl byl splněn.

 

text: R. Vondráček
foto: Zdeněk Durďák