Výstavy v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea dne 15. 3. 2017


V rámci 200. výročí založení MZM v Brně navštívilo 18 našich členů a příznivců dvě výstavy v paláci na Zelném trhu. Po přivítání skupiny zástupkyní MZM, která nás seznámila se vznikem muzea (29. 7. 1817 císař František I, schválil jeho vznik a souhlasil, aby užívalo jeho jméno), jeho historií od zakladatelů: Ch. C. André (1763–1861), J. Auersperga, hr. H. F. Salma (1776–1829), zemského hejtmana A. B. Mitrovského, který pro muzeum získal budovy v Biskupském dvoře až po současný stav, který zahrnuje dalších 10 objektů. Palác na Zelném trhu v Brně nechal postavit v letech 1614–1618 biskup kardinál Fr. Dietrichstein. Od r. 1837 sloužil justičním úřadům. Pro Františkovo muzeum byl zakoupen v roce 1911.

Hlavním cílem byla prohlídka dvojité výstavy, která připomněla 140. výročí narození nejznámějšího krasového badatele a evropského archeologa meziválečného období prof. Karla Vítězslava Absolona (1877–1960) a 120. let od úmrtí zakladatele moravské archeologie MUDr. Jindřicha Wankla (1821–1897) Absolonova dědečka. Další podrobné informace o výstavách a uložených i nových exponátech je možno získat na webových stránkách MZM: www.mzm.cz.

Po prohlídce následovala krátká beseda, kde byli účastníci seznámeni s genealogií sledovaných rodin J. Wankla a K. Absolona:
Předkové Dr. Jindřicha Wankla pocházeli ze Švédska. Přes Bavorsko a Prahu se dostali na Moravu (Blansko, Brno, Olomouc). MUDr. Jindřich Wankl pracoval u hr. Salma jako lékař. Podílel se na výzkumech, jako archeolog a speolog v lokalitách Býčí skála, Sloupské jeskyně, Výpustek na Moravě, ale i v dalších zemích. Se svým zetěm J. Havelkou založil roku 1884 Moravský muzejní spolek. S manželkou Eliškou Šímovou (Blansko) měl šest dcer.

Dcera Lucie se v r. 1853 provdala za Fr. X. Bakeše poslance Moravského zemského sněmu. Jejich syn MUDr. Jaroslav Bakeš (1871–1930) sběratel a cestovatel, pracoval jako chirurg a ředitel nemocnice na Žlutém kopci (1922 dnes Bakešův pavilon). Byl iniciátorem vzniku 1. onkologického ústavu v ČSR (dnes Masarykův onkologický ústav v Brně).

Dcera Karla (1855–1941) si v roce 1871 vzala za manžela Vilibalda Absolona (1843–1882) boskovického lékaře a okresního hygienika. Jejich syn prof. Karel Absolon (1877–1960) vystudoval gymnázium v Brně a přírodní vědy na UK v Praze, kde získal tituly docent a profesor. Od roku 1907 do r. 1938 pracoval jako kustod sbírek v Moravském muzeu v Brně. Podílel se na výzkumech na Macoše (Punkva) v Dolních Věstonicích (Venuše) a v Alžíru. Dále uskutečnil 10 výzkumných cest na Balkán. Nejvýznamnější akcí pak byla výstava „Člověk a jeho rod (1928)“, která významně přispěla k vybudování Ústavu a Pavilonu Anthropos.

V roce 1908 se oženil s Marií Marvanovou. Následně pak v roce 1920 se oženil s Valerií Minkusiewiczovou (1895–1988) dcerou vídeňského celníka.

Jejich dcera Valerie A. Block (1922) vystudovala v roce 1948 Kolumbijskou univerzitu (botanika, studium orchidejí). Žila v USA, kde v roce 2005 zemřela.

Syn MUDr. Karel Bedřich Absolon (1926) studoval na UK v Praze, ale studium po únoru 1948 nemohl dokončit. Ve studiu pokračoval na Univerzitě Yale v USA (ukončil v r. 1953). Žil a pracoval v Rockwilu, kde v roce 2009 zemřel. Prof. Karel Absolon a jeho manželka Valerie jsou pochování na Čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově.

Následovala prohlídka síně prof. Jana Jelínka (1926–2004) ředitel MZM (1958–1965) a zakladatele muzea v Tripolisu (1977–1981) v Libyi. V sále doc. Karla Valocha, který v MZM pracoval 60 let, se nyní realizují měsíční výstavy, kterými se prezentují jednotlivá oddělení MZM. Oba jmenovaní se podíleli se na budování Ústavu a Pavilonu Anthropos.

 

text: R. Vondráček
foto: Zdeněk Durďák