Vernisáž výstavy „Historická pečetidla Brněnska“

Výstava „Historická pečetidla Brněnska“ v Rajhradě

Každá výstava pečetidel je pro heraldiky malým svátkem, poněvadž tyto výstavy moc časté nebývají. A tak není divu, že výstava pořádaná Státním okresním archivem Brno-venkov se těšila velkému zájmu. Vernisáž výstavy dne 21.9.2021 se také stala vhodným fórem k setkání archivářů z ostatních archivů. Vernisáž zahájil ředitel archivu Brno-venkov Mgr. Ivo Durec a též na ní promluvili ředitelé obou zemských archivů na Moravě. Oproti podobným výstavám pečetidel se tato výstava lišila v tom, že vedle prezentace originálních pečetidel a razítek tvořily většinu výstavy velké skeny vystavených pečetidel a razítek. Tyto skeny umožňují téměř bezchybnou interpretaci opisů jednotlivých exponátů. Mezi exponáty převažují pečetidla a razítka měst a městeček, úřadů a škol převážně z 19. a počátku 20. století. Najdou se zde i starší kousky, jako například pečetidlo městečka Deblín z první poloviny 18. století. Asi nejstarším a precizně zpracovaným pečetidlem je stříbrné pečetidlo královského města Ivančice, které bylo zhotoveno ještě před rokem 1540, kdy bylo městu Ivančice císařem Ferdinandem I. uděleno právo pečetit červeným voskem. V pečetním poli je štít zdobený spirálovou dekorací a na štítu jsou zobrazeny tři poháry s dekorativním pruhem obrácené dny ke středu štítu. Pečetidlo městečka Oslavany se stříbrnou pečetní deskou připevněnou na železném osmibokém držadle bylo vyrobeno kolem roku 1622. Na renesančním štítu je motiv vinného keře s třemi listy a hroznem. Nechybí ani vinařský nůž. Pečetidlo původně Německých Bránic, dnes Nové Bránice, vinařské vsi patřící do majetku strahovského kláštera nechala obec vyrobit v roce 1658. Mosazné pečetidlo má v pečetním poli radlici nad kterou je hvězda a nad ní jsou dva zkřížené, vinařské nože. Erb s mluvícím znakem, štikou najdeme na pečetidle městečka Rosic z r. 1690. Část pečetidel je i cechovních, jako například pečetidlo společného cechu truhlářů, mlynářů a zámečníků ze Šlapanic z r. 1850, pečetidlo cechu tišnovských zedníků , pečetidlo cechu mlynářů z Deblína, hrnčířského cechu z Ivančic z r. 1780 či cechu ivančických pekařů, kteří mají na pečetní destičce zobrazen preclík. Mosazné razítko ivančické Národní gardy bylo vyrobeno v r. 1848. Zdobí jej šachovaná moravská orlice s korunkou v barvách zlaté a červené vyjádřených šrafováním. Expozici umístěnou v badatelně a ve výstavní místnosti doplnila faksimile Zlaté
buly sicilské. K výstavě byl vydán drobný výtvarně zdařilý katalog s názvem „pečetidla Brněnska“ který obsahuje fotografie a popis 25 obecních a spolkových typářů ze sbírek SOkA Rajhrad a je k dispozici členům MGHS v naší spolkové knihovně.

Text a foto Ing. Zdeněk Durďák