Prohlídka mapových sbírek uložených v MZK

Odložená akce „ Prohlídka mapových sbírek uložených v MZK“, se uskutečnila ve čtvrtek 10. 6. 2021 pro omezený počet 8 účastníků. Odborný výklad provedl Mgr. Jiří DUFKA, který účastníky seznámil s výběrem map Moravy (plánů Brna) od roku 1624 Mapa Moravy (J. A. Komenský), která je nejčastěji vydávanou mapou, až po vojenskou mapu Čech z roku 1720 (J. K. Muller). Výklad byl veden s důrazem na vývoj kartografie, genealogické , heraldické prvky a historické veduty měst na mapách a v historických atlasech.

Pan Mgr. Jiří Dufka, pro širší účast členů MGHS a zájemců připraví další akci na říjen 2021, která bude zveřejněna v Plánu MGHS na 2. pololetí roku 2021

Zapsal: R. Vondráček
Foto: Zd. Durďák