Mollova sbírka 2. část

Podle Plánu MGHS na 2. pololetí roku 2021 se 21. října uskutečnila vycházka do MZK v Brně ke 2. části sbírky B. P. Molla. Vzhledem na omezenou účast našich členů, zveřejňujeme další informace o sbírce uložené v MZK Brno na Kounicově ulici č. 65 a.

 

Bernard Pavel Moll, německý diplomat, kartograf a sběratel, se narodil 30. 5. 1697 v rodině pastora u města Ansbach. Od roku 1734 žil ve Vídni, kde pracoval jako diplomat a získal i šlechtický titul. Od mládí sbíral mapy  a  grafiky. V 50. letech 18. století vytvořil první atlas ze zakoupených map, vedut a plánů měst. Mollova sbírka během života obsahovala na 14. tisíc položek. B. P. Moll zemřel 26. 9. 1780 v Badenu nedaleko Vídně ve věku 83 let.

Jeho vnuk baron F. Z. Vockel věnoval v r . 1821 sbírku Františkovu muzeu v Brně.  Po vyčlenění Zemské knihovny v r. 1899 byla mapová sbírka předána do ní a dnes je součástí sbírek Moravské zemské knihovny v Brně.

 

Pro heraldiky a genealogy připravil přednášející v 90 minutovém vystoupení i řadu zajímavostí. Například znak B. P. Molla udělený císařem Karlem VI, který se nachází v erbovní galerii na moravském zámku v Lysicích. Dále to byl rodokmen císaře a B. P. Molla, jehož bratři se zabývali diplomatickou a vědeckou činností. Ze sbírky archiválií a desítek katalogů byla prezentována více než stovka plánů (vedut) měst a historické mapové listy zemí střední a jižní Evropy.

 

Tři akce v knihovně realizované pro MGHS díky obětavosti Mgr. Jiřího Dufka, přispívají dále k širší povědomosti našich členů a zájemců o toto rozsáhlé mapové dílo. Výbor společnosti touto cestou oceňuje ochotu a nevšední znalosti pana Magistra Dufka, který se dlouhodobě sbírce věnuje a zasloužil se o popularizaci sbírky v širší veřejnosti. Našim členům a zájemcům umožnil fyzický kontakt a nahlédnutí do materiálů týkajících se nejen historie města Brna a Moravy.

V závěru přednášky byla sdělena aktuální informace, že je v tisku nová publikace o sbírce B. P.

 Molla, která vyjde koncem roku pod názvem „Sběratel a jeho atlas“.

 

 

Zapsal: Ing. R. Vondráček

Foto: Ing. l. Drholec

 

Literatura: K. Kuchař, A. Dvořáková, „ Mapová sbírka B. P.  Molla v knihovně v Brně „ (1959).