15. Genealogicko – heraldické matiné

Jubilejní 15. genealogicko-heraldické matiné proběhlo za krásného podzimního dne 12. 11. 2022 za neobvykle vysoké účasti 61 účastníků v areálu FIT VUT Brno v Králově Poli. Jak se na kulatá výročí sluší, bylo předmětem tohoto matiné mimo jiné vzpomenutí 50 let organizované genealogie a heraldiky v Brně. Po úvodním vystoupení předsedy MGHS Tomáše Krejčíka následovaly příspěvky právě věnované tomuto tématu. Medailonek Františka Píchy byl věnovaný sedmdesátinám Jiřího L. Bílého, který v následujícím příspěvku zavzpomínal na spolupráci genealogického a heraldického klubu s Muzeem města Brna. V tomto bloku také byl vzpomenut přínos zesnulého předsedy a posléze čestného předsedy MGHS Ivana Štarhy pro komunální heraldiku. Problematice dějin šlechtických rodů a jich významu pro kulturní dějiny příslušných regionů se věnovaly příspěvky Radka Berecky (Rod z Holle na panství Březolupy), pánů Jiřího Brňovjaka a Mareka Gilányi (Wachtlerové – osudy nobilitovaného bratislavského rodu napříč střední Evropou od 18. do 20. století) a Michala Kubici (Moravičtí z Roudnice ve víru dělení Slezska). Příspěvek Radka Polácha nám pak přiblížil životy příslušníků K. und K. Kriegsmarine z Novojičínska. Život v Tereziánském ústavu šlechtičen v Praze a peripetie některých adeptek usilujících o umístění do tohoto prestižního zařízení nám osvětlil příspěvek Michaely Žákové. Rozluštění heraldických znaků na textiliích v zámku Rájec nad Svitavou se ujala Adéla Kopalová. Frederik Federmayer nám představil neheraldické pečeti uherské šlechty v období renesance. Genealogy pak potěšil příspěvek Petra Škarvady: o stavu digitalizace archiválií v Moravském zemském archivu Brno. Účastníci matiné měli také možnost exkurze po areálu FIT VUT Brno, bývalého královopolského kartuziánského kláštera.
Text a foto Zdeněk Durďák