Anthropos – Nejstarší ozdoby těla

V sobotu dne 15. října se podle Plánu MGHS na 2. pololetí uskutečnila vycházka spojená s návštěvou výstavy „Nejstarší  šperky a ozdoby těla“ v pavilonu Anthropos v Brně Pisárkách.

Vycházky se zúčastnilo 8 přátel (z toho jeden žák) v době od 9,45  do 11,45 hodin. V úvodu byla skupina vedoucím seznámena s historií pavilonu Anthropos od roku 1924 přes rok 1928 (výstava Člověk a jeho rod) až po dnešní realizaci. Výstava nejstarší šperky a ozdoby těla ukazuje, že zdobení těla i výroba „šperků“ či ozdob je stará téměř jako lidstvo samo. Nálezy ozdob v paleolitických hrobech jsou toho důkazem. Předměty, kterými si lidé zdobily své tělo, stejně jako oděv a jeho doplňky byly indikátorem příslušnosti k určité skupině či etniku lidí, byly předmětem směny i znamenaly pro vlastníka těchto ozdob i určitý společenský status. Vystavené ozdoby patří k nejstarším dokladům  umělecké tvorby člověka na území Moravy. Lidé pro výrobu ozdob využívali nasbírané přírodní materiály, které dle potřeby upravovali. Bohužel u nejstarších ozdob je velmi obtížné určit, jak významný byl přínos člověka v utváření pravěkého „šperku“. O tom, jak lidé v nejstarších dobách svá těla zdobili, se můžeme jen domnívat. Podstatné ale je, že svým mrtvým  těla zdobili ozdobami, které možná měly funkci ochranných amuletů, nebo šlo o ozdoby zemřelých. Jako materiály byly používány perforované zvířecí zuby, perforované kosti, perforované schránky různých živočichů, perforované oblázky, perly, zuby, části paroží a mamutovina. Ozdoby pak byly ve tvaru náhrdelníků, přívěsků, čelenek a později i spon. Na výstavě nechyběla ani zdařilá kopie Věstonické venuše a rekonstrukce podoby šamana z doby kamenné pohřbeného na ulici Francouzská v Brně.

První společné foto bylo u panelů s životními příběhy pracovníků MZM (prof. Karel Absolon 1988 – 1960, Karel Valouch a Jan Jelínek) a jejich podílu na vybudování dnešního pavilonu (v akci „Z“), který byl otevřen pro veřejnost v roce 1964. Poslední rekonstrukce pavilonu byla provedena v letech 2003 až 2006. Po společné prohlídce výstavy šperků (Věstonická Venuše) zapsali členové výboru poděkování vedení a zaměstnancům muzea za nevšední výstavu a výběr artefaktů. Jako ocenění práce věnovala MGHS poslední výtisk Genealogických a heraldických informací (rok 2021). Ve volném programu si účastníci akce samostatně prohlédli další expozice umístěné v pavilonu MZM. Na závěr se pak zájemci vyfotografovali u největšího exponátu tzv. rodinky Mamutů.

Zapsali Rudolf  Vondráček a  Zdeněk Durďák 

Foto: Zdeněk. Durďák