2. celosvětové setkání rodu Frištenských v Olomouci dne 30. 6. 2007


Rok Gustava Frištenského

Letošní rok si připomínáme několika akcemi pod společným názvem „Rok Gustava Frištenského“ výročí úmrtí tohoto významného litovelského sportovce. Koordinátorkou a organizátorkou většiny akcí je praneteř Gustava Frištenského Mgr. Zdenka Frištenská z Litovle.

Poslední den v červnu letošního roku se konala velice zajímavá akce s názvem „Celosvětové setkání rodu Frištenských“. Akce proběhla v krásném a příjemném prostředí hotelu Flora v Olomouci. Toto setkání se připravovalo 3 roky. Sbíraly se materiály a informace, pečlivě se připravovala dokumentace, kontaktovaly celé rodiny u nás i v zahraničí, zajišťoval se program i pobyt účastníků v České republice apod. Celou organizaci a propagaci akce zajišťovala paní Frištenská.

Již brzy ráno odjelo první auto s  paní aranžérkou Marií Rosmannovou do Olomouce. Ta v prostorách předsálí hotelu Flora zhotovila velmi hezkou výstavu dochovaných dokumentů, fotografií i trofejí po Gustavu Frištenském. Krátce před 11 hodinou byli již všichni účastníci setkání dekorováni „medailí“ s vyobrazením Gustava Frištenského (výroční turistická známka). Přesně v 11 hodin zahájila akci Romancí od Beethovena houslistka Lenka Páleníková. Tím byla navozena správná sváteční atmosféra tohoto zvláštního setkání. Paní Frištenská všechny vřele přivítala v českém jazyce, v angličtině Frank Frištenský z Duranga z USA (část rodiny Frištenských žije v anglicky mluvících zemích). Následovalo představování a promítání filmů.

V odpoledních hodinách se setkání zúčastnil čestný host, pamětník a přítel Mojmír Hanuš z Olomouce. Tento, nyní již 94letý pamětník, který ještě nyní překládá do latiny a plynule hovoří 11 světovými jazyky, zde hovořil o příhodách prožitých s Gustavem Frištenským. Vyprávěl, jaký byl Gustav vlastenec, charakterní a čestný člověk, a přitom velice skromný. Všichni seděli a ani nedýchali. Vždyť slyšet osobní zážitky a vzpomínky od takového pamětníka byl pro všechny zúčastněné (a to nejen členy rozvětvené rodiny) velikým zážitkem. Stylové dorty ve tvaru pamětní knihy či zeměkoule tvořily dominantu u svátečně prostřené tabule. Přípitek, vhodné občerstvení i ochota personálu hotelu Flora, který celou akci gastronomicky zajišťoval zanechal v hostech ten nejlepší dojem.

Po celý den měli účastníci možnost zakoupit si knihy o Gustavovi, trička, pohlednice, plakáty a jiné suvenýry s vyobrazením či kopií vlastnoručního podpisu této významné osobnosti. Na památku každá rodina dostala výtisk „Rodinné kroniky“ – pro zájemce byl připraven i v digitální podobě. Tato speciální rodinná kniha obsahuje dopodrobna zpracovaný rodokmen, (sahajícího do roku 1785, příspěvky jednotlivých členů rodiny, jejich fotografie a spousty zajímavých informací. Závěr společenského dne patřil hudbě. Všichni přítomní si mohli zazpívat i zatančit . Celá akce byla velice dobře připravena. Velké poděkování patří p. Zdence Frištenské, vedoucí městského muzea v Litovli, která svou houževnatostí a pílí dokázala svoji myšlenku uvést v život. O zajímavosti a jedinečnosti této akce svědčí i fakt, že filmové záběry z tohoto setkání mohli sledovat všichni občané České republiky v hlavních zprávách na ČT 1 i v TV Nova. V pondělí byly publikovány informace z tohoto setkání v různých celorepublikových denících.

Člověk, jako byl Gustav Frištenský, který proslavil naše město i Českou republiku po celém světě, si zaslouží připomenutí nejenom v tomto roce. Vždy byl, je a bude symbolem čestného člověka a vynikajícího sportovce.

 

Účastnice setkání Libuše Grohmanová, Litovel