Rok 2000


Z činnosti společnosti v roce 2000Valná hromada
Dne 15.února 2000 se v zasedací síni zastupitelstva městské části Brno-střed, Dominikánská 2, konala valná hromada Moravské genealogické a heraldické společnosti. Presentovalo se na ní celkem 30 členů MGHS a řídil ji z pověření výboru místopředseda MGHS RNDr. Pícha.
Po schválení členů návrhové komise byla valná hromada tradičně zahájena odbornou přednáškou, tentokrát na téma „Španělský řád Zlatého rouna“, kterou přednesl Ing. Josef Hrdý.

    Poté valná hromada projednala tyto nejdůležitější body:

 • Schválila zprávu o činnosti MGHS za rok 1999 a programových výhledech na rok 2000, kterou v zastoupení předsedy MGHS přednesl tajemník Společnosti pan Vilém Walter.
 • Schválila zprávu o hospodaření Společnosti a rozpočet na rok 2000. Obě zprávy přednesla hospodářka Dr. Vieweghová.
 • Schválila zprávu revizní skupiny, tlumočenou panem P. Vrbou, v níž bylo konstatováno, že v práci výboru, vedení agendy Společnosti ani vedení hospodaření Společnosti nebyly shledány závady.
 • Schválila návrh výboru na zvýšení členského příspěvku.
 • Valná hromada dále přijala návrh na udělení čestného členství Ing. Vladimíru Svobodovi a Dr. Ing. Růženě Pazourové za dlouholetou badatelskou a organizační práci. Udělila diplom za dlouholetou práci ve Společnosti Dr. Boženě Kyjovské.

    Ve všeobecné diskusi byly projednány některé náměty a připomínky členů.
Projednané a přijaté návrhy byly návrhovou komisí zpracovány do Usnesení valné hromady, které bylo jednohlasně schváleno.

-fp-

Odborné přednášky
Členské schůze MGHS spojené s odbornými přednáškami se v roce 2000 konaly v zasedací místnosti MĚstské části Brno-střed, Dominikánská 2, tradičně každé třetí úterý v měsíci mimo července a srpna.

    V rámci členských schůzí proběhly v roce 2000 tyto přednášky:

 • 18. ledna – Dr. Bohumír Smutný:   Rodinný archiv hrabat Kálnoky
 • 15. února – Ing. Josef Hrdý:   Španělská a rakouská větev řádu Zlatého rouna
 • 21. března – Dr. Zdeněk Hazlbauer:   Heraldické motivy na historických kachlích
 • 18. dubna – Dr. Jiří Pernes:   Habsburkové v Mexiku
 • 16. května – Dr. Jindřich Obršlík:   Genealogie Obršlíků a spřízněných rodů
 • 20. června – Milan Magni:   Vlastní heraldická tvorba
 • 19. září – Karel Sáček:   Sokolnice a Dietrichsteinové
 • 17. října – slavnostní beseda K životnímu jubileu Jiřího Loudy
 • 21. listopadu – Ing. Karel Kysilka:   Vystěhovalectví do USA ve 2. polovině 19. století
 • 21. prosince – prof. Ivan Vilímek:   Genealogické záhady

    Účast se pohybovala mezi 20-35 osobami. Všechny přednášky byly dobře připraveny a byly účastníky vesměs hodnoceny kladně.

-fp-

Zájezdy a vycházky
V roce 2000 uspořádala MGHS tři celodenní zájezdy pod vedením dr. Novobilské:

 • 12. února – Opava a Olomouc – Výstava „Od gotiky k renesanci“
 • 20. května – Pojizeří (Dražice, Mnichovo Hradiště, Humprecht, Kost)
 • 9. září – Po stopách Žerotínů (Mor. Třebová, Tatenice, Bludov, Velké Losiny)

Úspěšně proběhly i klubové vycházky, které byly čtyři:

 • 15. dubna: Návštěva Letovic, prohlídka památek, kláštera a zámku
 • 23. září: Sokolnice a Telnice (zámek a památky bitvy u Slavkova)
 • 30. září: Velké Meziříčí (město, kostel, synagoga, židovský hřbitov, zámek)
 • 18. října: Výstava Lucemburkové v českých dějinách na hradě Špilberku

-fp-

Členská základna
K 31. 12. 2000 měla MGHS celkem 174 členů (z toho 9 čestných členů a 13 právnických osob), z toho 75 členů má trvalé bydliště v Brně. Pro neplacení příspěvků bylo v souladu se stanovami celkem 14 členům pozastaveno členství.

-fp-

Stránky MGHS na internetu
Upozorňujeme všechny členy, že MGHS má svou vlastní webovskou stránku www.volny.cz/mghs! Zde najdete nejdůležitější materiály Společnosti, programy přednášek a akcí a možnosti kontaktu na další organizace. Příspěvky a náměty jsou vítány. Internetová E-mailová adresa je xxx_zavináč_xxx.cz!