Výstavy a památky města Hodonín dne 24. 1. 2016


Podle Plánu MGHS se v neděli 24. 1. 2016 uskutečnila vycházka na výstavy a za památkami města Hodonína (1046, Godonin, God – doba, lid Hoduv). Čtyři členové se omluvili a skupina 5 členů MGHS se sešla na hl.n v Hodoníně (první vlak 1840). Zde jsme si připomněli minulou vycházku do Muzea Nafty (naproti nádraží) a síň podnikatele a starosty města pana Redlicha.

Při přesunu do muzeí jsme si prohlédli Dům umění (galerie, z r. 1913 – arch. Ant. Blažek) a u pomníku T.G. Masaryka (1991) vzpomněli rodáka města a 1. prezidenta. Škody způsobené za 2. SV bombardováním 20. 11. 1944 a skutečnost, že Hodonín byl v r. 1945 osvobozen jako první město v ČR.

V budově sálu Evropa jsme se seznámili s historií města i jako významného lázeňského centra. Již v r. 1978 byl Hodonínu přiznán lázeňský statut. Následovala prohlídka expozic Výstavy – Řád maltézských rytířů (historie a současnost). Nepřeberné množství artefaktů nás potěšilo, což jsme ocenili zápisem v knize návštěv. Zaujalo nás 450 let staré dělo, které po 300 letech bylo vyloveno z moře a císařem F.J.I. darováno Řádu. Velkou raritou byla koruna pro velkopřevora, kterou car Pavel daroval Řádu, při jeho pobytu v Petersburgu. Jeho syn Alexandr I se v Hodoníně zastavil v rámci bitvy u Slavkova.

Dalšími památkami byl kostel sv. Vavřince, původně románský ze 13. století (fara se připomíná v r. 1240). Na jeho základech byl postavem nový (přestavba v r. 1668) a do dnešní podoby přestavěn roku 1780. Dále pak radnice z roku 1904 postavená v norimberském slohu.

Samostatnou a hlavní částí vycházky byla návštěva výstav v zámečku, dnes Muzeum T.G.Masaryka (nar.7. 3. 1850). Expozice mapuje učňovská léta, školy na Moravě, ve Vídni a Lipsku. Dále pak život a dílo našeho prvního prezidenta. Promítání 30 minutového filmu s nezveřejněnými snímky a projevy T.G.M bylo nezapomenutelným zážitkem. Návštěvu expozice doporučujeme nejen našim členům, ale zejména školní mládeži.

Vyjadřujeme tímto poděkování ředitelce muzea Mgr. I. Chovančíkové za poskytnuté materiály. Průvodkyním, muzea pak za vlídně přijetí a poskytnuté kvalifikované informace.

Závěr vycházky ukončila zvonkohra na věži radnice (každou hodinu) a tichá meditace v interiéru kostela sv. Vavřince. Hodinová cesta vlakem do Brna uběhla v pohodě, v diskusi s předsedou MGHS, který se vracel z Vídně.

 

text: R. Vondráček
foto: Zdeněk Durďák