Prohlídka vojenského muzea v budově bývalého Monturního depa dne 23. 3. 2016


Díky ochotě a vstřícnosti velení vojenského zařízení se dne 23. 3. 2016 uskutečnila prohlídka expozic vojenského muzea v budově MONTURNIHO DEPA (K. k. Montursdepot No. 1 in Brunn) v objektu AČR na Štefánkově ulici v Brně. Společné prohlídky se zúčastnilo 25 členů a příznivců MGHS z. s. v Brně.

Stavba budovy se realizovala na základě rozhodnutí císaře Františka Josefa I zřídit v Brně „Říšské vojenské hlavní zařízení pro zásobování“. Návrh byl schválen ve Vídni dne 14. 4. 1864. Na tehdejší Nové ulici v Brně nedaleko Králova Pole, byla postavena rozsáhlá 2 patrová budova, která začala plnit svojí funkci na konci roku 1869. Největší Oděvní skladiště rakousko – uherské armády Brňany nazývané Mundrusdepo svému účelu slouží skoro 150 let. Po roce 1918 a za první republiky sloužil komplex, na tehdejší ulici Pražská, jako Hlavní oděvní a lůžkový sklad čs. armády a tuto vojenskou funkci plnil i po druhé světové válce.

V současnosti od 1. 7. 2004 se v areálu nachází Základna neopravitelného materiálu AČR. V roce 1999 byla v areálu základny otevřena stálá expozice Stejnokrojů od 1. světové války (s důrazem na naše legionáře na všech frontách), ze front druhé světové války až po současnost. Expozice obsahuje i nově vyvíjené a zaváděné stejnokrojové součástky a doplňky pro působení příslušníků AČR ve všech klimatických podmínkách.

Stálá výstava vojenských uniforem a doplňků je umístěna v rozsáhlém Historickém sále základny. Na závěr prohlídky jsme navštívili i novější expozici tzv. Kabinet spřátelených armád, kde jsou vystaveny zahraniční exponáty a dary od zahraničních armád a delegací.

Shlédnutí výstav bylo silným a nezapomenutelným zážitkem pro návštěvníky všech generací. O velkém zájmu o muzeum svědčí více než 120 delegací ze zahraničí, škol, vojenské i občanské veřejnosti.

Naše zvláštní poděkování patří mjr. Bc. Radku Tvrdému a Ing. Jiřímu Hnátovi, který nás výstavami provázel a obohatil o historické i nejnovější informace z práce a působení příslušníků AČR.

 

text: R. Vondráček
foto: Zdeněk Durďák

vycházku vedl: R. Vondráček