Vycházka do Vyškova dne 17. 10. 2009


Cílem sobotní vycházky bylo starobylé biskupské město Vyškov a jeho památky. První zmínka o osadě je v listině datované r. 1141. Městečkem od r. 1267 a na město povýšen r. 1367. Pečeť doložena z roku 1403. Vycházka za účasti 13 členů MGHS z. s., zahájena v barokizovaném pozdně gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde nás s historií seznámil p. farář, od kterého každý účastník obdržel barevnou publikaci s fotografiemi církevních památek. Další zastávkou byla knihovna Karla Dvořáčka (1911-1945), která se nachází v nově rekonstruované budově (palácového typu). V moderním knihovnickém centru účastníci ocenili, jak moderní interiér, služby i vybavení sekce genealogie a heraldika. Zde účastnici získali podrobnější informace o životě a tvorbě učitele a spisovatele K. Dvořáčka a dalšího rodáka kněze, pedagoga a cestovatele Aloise Musila (1868-1944) včetně malé výstavky z jejich tvorby. Hlavním objektem našeho zájmu byl zámek (původně gotický hrad) a jeho přestavba z let 1665-1682 podle projektu G. Pietra Tencally. Z heraldických památek zaujaly erby rodů Černohorských z Boskovic, ze Šternberka, Karla II z Lichenštejna a olomouckého biskupství. V muzeu mimo výstavy v galerii, jsem shlédli všech 8 expozic, z nichž nejvíce zaujaly dějiny Vyškova okolí a síň orientalisty A. Musila.

Vycházka pokračovala návštěvou zámecké zahrady a fotografováním u její dominanty – zahradní lodžie s arkádami a toskánskými sloupy (rekonstrukce 2006). Další objekty muzea Rolnický domek (Dědice – depozit) a kaple sv. Anny (1584) a špitál (dnes slouží jako lapidárium muzea) jsou uzavřeny. Trasa pokračovala přes vzorně upravený městský hřbitov k jeho kostelu Panny Marie. Výstavba kostela, s církevní heraldickou výzdobou, spolu s kapucínským konventem byla hrazena kardinálem Fr. z  Ditrichštejna (1617-1624). Po generální opravě dnes hřbitovní kostel slouží ke kulturním účelům. Novou radnici (1568,1609) s bohatě zdobenou radniční věži, spolu Radniční uličkou (1569) a 10 památkově chráněnými domy, Morovým sloupem (1718), Barokní kašnou (1730) hradbami v Pivovarské uličce, nelze popisovat ty je nutno osobně vidět. Další památkou byla bývalá synagoga, postavená v r. 1885 v novorománském slohu na Masarykově (tehdy Velkém) náměstí. Jde o ojedinělý případ, kdy byla synagoga umístěna přímo na náměstí. Židovská obec ji z finančních důvodů prodala v r. 1929 muzeu. Dnes slouží jako kostel Církve československé husitské. Vycházka byla pro nepřízeň počasí zakončena diskusí, k propagačním materiálům z Informačního centra, v loveckém salonku Besedního domu (Městské kulturní středisko).

 

text: Rudolf Vondráček
foto: Mgr. Aleš Novák