Pasování pana Jiřího Loudy v Olomouci dne 7. 4. 2009


Záznam z pasování pana plk. v. v. Jiřího Loudy, Dr. h. c. na Rytíře dělostřelectva v Olomouci
dne 7. 4. 2009

Na žádost výboru MGHS z. s. udělil prezident České a Slovenské obce dělostřelecké (ČaSOD) v Praze plukovníku dělostřelectva v.v. a čestnému předsedovi MGHS z. s. Jiřímu Loudovi čestný titul Rytíř dělostřelectva.

Po konzultaci s ředitelem Krajského vojenského velitelství v Olomouci bylo rozhodnuto, že pasování p. Jiřího Loudy na Rytíře dělostřelectva bude provedeno dne 7. dubna 2009 ve 14,00 h v prostorech KVV v Olomouci.

V určený den a hodinu byl pan J. Louda s manželkou představen řediteli KVV – plk. Ing. Pavlu Dvořákovi za účasti delegace MGHS z. s. Brno, kterou tvořili  předseda MGHS z. s. pan doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc, doc. Ing. Rudolf Vondráček, CSc a Ing. K. Dvořák. Vlastní obřad pasování moderoval plk. dělostřelectva v. v. Ing. R. Vondráček.

Po přečtení návrhu výboru MGHS z. s. Brno ze dne 9. února 2009, kterým byl prezident České a Slovenské obce dělostřelecké požádán o udělení čestného titulu, byli účastníci seznámeni s kladným stanoviskem ČaSOD.

Pan plk. v. v. Jiří Louda čestný titul p ř i j a l a byl následně pasován velitelem – ředitelem KVV na Rytíře dělostřelectva, před státními symboly ČR. Předseda MGHS z. s. předal v zastoupení prezidenta ČaSOD p. Jiřímu Loudovi čestné SIGILLUM MAGNUM, které pana Loudu opravňuje nosit kříž Rytíř dělostřelectva.

Po blahopřáních všech přítomných, bylo připito panu J. Loudovi stylově šampaňským vínem „Svatý kříž“, jímž byl symbolicky posvěcen i udělený kříž Rytíře dělostřelectva.

Po obřadu pan Jiří Louda v hodinové besedě zavzpomínal na počátky svoji heraldické tvorby a válečný pobyt v Anglii. Připomněl i svojí osobní a rodinnou anabázi po návratu do ČR. V besedě došlo i na aktuální heraldickou tvorbu (návrhy vojenských symbolů) etc. Po patnácté hodině bylo setkání ukončeno s příslibem, že jeho účastníci se nevidí naposledy.

Dovolte, abychom i touto cestou jménem výboru a za všechny členy MGHS z. s., které je pan Jiří Louda čestným předsedou, pogratulovali k udělení titulu a popřáli mu vše dobré do dalších let.

 

text: R. J. Vondráček
foto: Ing. Karel Dvořák