Genealogický kurz v Brně


Kurz Základy genealogie a čtení starého písma


(kurz je zahájen pouze při naplnění minimální kapacity)

 

Kurz se bude konat o pěti sobotách v centru Brna v čase od 9:30 do 15:30 s hodinovou přestávkou na oběd. Termíny setkání: 2. 11., 9. 11., 23. 11., 7. 12. a 14. 12. 2019. 

 

Místo v kurzu je možné rezervovat vyplněním níže uvedené přihlášky a zasláním na emailovou adresu Na tento email se můžete také obrátit s dalšími dotazy ohledně kurzu.

 

Cena: 4000 Kč (pro členy MGHS se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2018 – 3600 Kč)

 

K získání certifikátu o absolvování kurzu je potřebná účast alespoň na čtyřech lekcích (po domluvě je možné si lekci nahradit individuálně) a také domácí příprava dle zadání.

 

Kurz seznamuje se základními genealogickými pojmy a informacemi důležitými pro tvorbu rodokmenu (přehled církevní, vojenské a státní správy, matriky, jejich historický vývoj a vývoj matričních zápisů, nejdůležitější nematriční prameny).

 

Významnou součástí kurzu je výuka čtení kurentu, praktické seznámení s konkrétními genealogickými programy a především s digitalizovanými matrikami a dalšími zdroji rodopisných informací.

 

Mimo jiné Vám dáme tipy, jak si vybádané informace zaznamenávat a třídit, abyste se v nich vyznali nejen Vy, ale také lidé, kterým se budete chtít s výsledky svého snažení pochlubit. Ukážeme si také, jakým způsobem je možné pojmout tvorbu rodinné kroniky, aby se stala hodnotným dědictvím pro další generace.

 

Součástí kurzu je také společná návštěva Moravského zemského archivu, která proběhne během pátečního dopoledne v předem dohodnutém termínu.

 

 

Na Vaši účast se těší lektorky kurzu,

 

Inka Hutská Záveská a Petra Banovská,
členky výboru Moravské genealogické a heraldické společnosti.


přihláška


osnova