Vycházka do zámku Budišov ( u Třebíče) 14. 10.

Zveme na vycházku MGHS v sobotu 14.10.2023 s následujícím programem:

 • 9,15 – sraz před vchodem do zámku v Budišově ( u Třebíče)
 • 9,30 – rezervovaná prohlídka zámeckého okruhu  – Antický a       rybářský salonek, kaple sv. Anny….
 • 10,30 – zámecký park
 • 11,00 – prohlídka kostela sv. Gotharda, přilehlý hřbitov s náhrobky Paarů, Barratů-Dragono a Pötting-Persing
 • Fakultativně Waldsteinovo Žátiší
 • přejezd do Třebíče
 • 14,00 – komentovaná prohlídka erbovního sálu na zámku v Třebíči 
Doprava:  individuální auty 
Stravování: nepočítá se s pauzou na oběd
 
Další program v Třebíči individuální
 • návštěva expozic Muzea Třebíčska – doporučená Svět portálů a bran Lidé. Místa. Osudy.
 • památka UNESCO  Židovská čtvrť.
 • Expozice Franta –  ( Expozice úspěšného výtvarníka Františka Mertl – Karlovo nám 58/47  – fotografie Pavla Heřmana (nar. 1949, 1. porevoluční starosta Třebíče)
 • Galerie Malovaný dům, Karlovo nám. 53  Zdenka a Blanka Proksovi – Cesty ( sochy, fotografie, obrazy)
 
                                           A. Vieweghová