Akce pořádané MGHS v roce 1996


V 1. pololetí uspořádala společnost 6 přednášek a 3 zájezdy.


Přednášky

  • 20. 1. – Dr. Tomáš Krejčík:  Z historie genealogických a heraldických společností.
  • 20. 2. – Václav Měřička:  Rod Špačků ze Starburgu, hrad Kokořín a moje máchovské lásky.
  • 19. 3. – Dr. Blahoslav Janeš:  Znaky, znamení a symbolika svobodných zednářů.
  • 16. 4. – Dr. Radslav Kinský:  Rod Kinských v Čechách a na Moravě.
  • 21. 5. – Dr. Bohumír Smutný:  Rodinný archiv hrabat Ugartů v MZA v Brně.
  • 18. 6. – Dr. Karel Maráz:  Předběžný výzkum nástěnného rodokmenu Salmů na zámku v Rájci nad Svitavou.

Zájezdy

Zájezdy se konaly pod vedením dr. Z. Novobilské.

 • 13. 4. náš zájezd směřoval na severní Moravu. První zastávku jsme si udělali v Olomouci a prohlédli si kostely sv. Václava a sv. Anny na Dómském náměstí. Potom jsme se zastavili v premonstrátském klášteře Hradisko u Olomouce, kde se k nám připojili manželé Loudovi. Dostalo se nám zde velice zasvěceného výkladu o dějinách kláštera i o uměleckých skvostech zejména v prelatuře a v knihovně. Z Hradiska jsme vyjeli za vydatného sněžení na Svatý Kopeček u Olomouce, kde jsme navštívili poutní kostel Navštívení Panny Marie, který byl prohlášen za Basiliku minor v roce 1995 při návštěvě papeže Jana Pavla II. Další naší zastávkou se stal Šternberk, hrad a kostel Zvěstování P. Marie s křížovou chodbou bývalého augustiniánského kláštera. Pak jsme navštívili jeden z nejrozsáhlejších hradů u nás   Helfštejn. Odtud jsme pokračovali do městečka Potštát, kde nás už očekával dr. I. Krška, bývalý archivář, který nám dělal vynikajícího průvodce nejen po tamějším zámku, ale i po městečku, včetně hřbitova s rodinnou hrobkou některých členů rodu Desfours Walderode. Posledním zastavením před návratem do Brna se stala obec Lipná se zajímavou kaplí se šindelovou střechou a lidovou křížovou cestou.
 • 11. 5. jsme se vydali do Rakouska. Po krátké zastávce v Perneggu jsme pokračovali do Krumau a. Kamp, kde jsme si prohlédli zvenčí mohutný hrad a dole v obci pod hradem kostel sv. Markéty, kde jsme obdivovali především krásně vymalovanou barevnou tabuli s výjevy ze života rakouské vévodkyně Markéty Babenberské (první manželky českého krále Přemysla Otakara II.) a s erby jejích současníků. Dále jsme navštívili dobře zachovalý hrad Ottenstein s několika přístupnými sály (erbovní sál s aliačním erbem Lambergů, papežský pokoj s portréty 241 papežů aj.), s barokní a románskou kaplí. V městečku Rastenfeld jsme si prohlédli kostel a dále navštívili hrad Oberranna. Zlatým hřebem tohoto zájezdu byla návštěva městečka a kláštera Melk, kde jsme si prohlédli významnou výstavu k 1000. výročí trvání Rakouska.
 • 15. 6. se uskutečnil zájezd do Východních Čech. Zde byly na programu prohlídky zámků Doudleby, Častolovice a Opočno. Krásné počasí umocnilo návštěvu Kunětické hory a prohlídku dřevěného kostelíka v Kočí.

V 2. pololetí se konaly 4 přednášky a 1 exkurse.


Přednášky

 • 17.  9.  Dr. Jiří Bílý:  Genealogie moravských panovníků
 • 15.10.  Dr. H. Sobková:  Kateřina, vévodkyně Zaháňská
 • 19.11.  Dr. Ivan Štarha:  Nové znaky moravských měst a obcí
 • 17.12.  Dr. T. Knos:   Heraldická výzdoba zámku v Rosicích

Exkurse
21.11. byla uspořádána exkurse do Moravského zemského archivu, kterou vedl jeho ředitel a zároveň předseda naši společnosti Dr. Ivan Štarha. Exkurse se setkala s velkým zájmem.

Genealogické pondělky
se konaly několikrát v zasedací místnosfi firmy KD data s.r.o. Veveří 8, vždy podle dohody zájemců.