Exkurze do Moravské zemské knihovny dne 15. 3. 2019


text: R. Vondráček
foto: Zdeněk Durďák


Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou (MZK) se dne 15. 3. 2019 uskutečnila exkurze do nové a moderní budovy MZK v Brně. Vlastní prohlídku a zajímavou přednášku k uloženým archiváliím z oblasti genealogie a heraldiky pro naše členy a zájemce připravil pracovník Odboru rukopisů a starých tisků pan Mgr. Jiří Dufka. Pan magistr účastníky seznámil stručně s historií knihovny. Počátky knihovny sahají do roku 1770 respektive 1808. Od roku 1907 působila knihovna v Zemském domě. V roce 1993 se knihovna vrátila k historickému názvu Moravská zemská knihovna a od 2. 4. 2001 působí v nové budově na ulici Kaunicova 65a. Knihovna, jako druhá největší v ČR (4 miliony tisků), má specializované fondy a studovny (700 míst) a uchovává konzervační a historické fondy.


V devadesáti minutové přednášce nás Mgr. Dufka seznámil účastníky s aktuálními úkoly MZK a předložil výběr z uložených fondů pocházejících z bývalé Univerzitní, Pedagogické a Technické knihovny. Velkou část přednášky věnoval publikacím z počátků písemnictví u nás i v Evropě. Pozornost vzbudily tisky a archiválie z knihoven českých a moravských šlechtických rodů. Široké znalosti pana magistra a předložené publikace, z oblasti genealogie a heraldiky, odměnilo 18 účastníků exkurze velkým potleskem a poděkováním.


Pro studium a bádání v uložených materiálech je nutná registrace v MZK. Knihovna vychází seniorům vstříc tím, že do 70 let činí poplatek 100,- Kč. Od 70 let jsou registrace a výpůjčky bezplatné. Dva dny v týdnu má knihovna prodlouženou pracovní dobu do 22 hodin. Členům umožňuje dálkový a internetový přístup k databázím našich i zahraničních knihoven. Každý měsíc zasílá členům e.mailem informace o přírůstcích, aktuálních akcích a kurzech pořádaných jednotlivými odbory knihovny.