Pozvánka k návštěvě Olomouce

Vážení členové naší společnosti,
protože se dosud nepodařilo uvést ze známých důvodů chod společnosti do normálu, a tedy hlavně v organizaci přednášek, exkurzí a vycházek, rádi Vám nabízíme naše původní záměry k samostatnému absolvování ve Vašem volném čase či v době Vaší dovolené.

V našem letošním plánu byla nabídka návštěvy Olomouce a prohlídka výstavy našeho zesnulého čestného předsedy Jiřího Loudy a dalších z našeho pohledu olomouckých zajímavostí. Proto doporučujeme, vypravte se v letních měsících do Olomouce sami dle našeho původního itineráře:

Vlak ČD z Brna: 7,18 hod nebo 9,18 hod. Z olomouckého vlakového nádraží
použijte MHD č. 4 k Vlastivědnému muzeu, nám. Republiky ( otevřeno mimo pondělí 9-18 hod), kde na Vás , zájemce o heraldiku, čeká do 15. 8. výstava ke 100. výročí narození heraldika a čestného předsedy MGHS Jiřího Loudy – Život mezi erby. V tomtéž muzeu můžete ještě shlédnout další výstavu: MUDr. Jindřich Wankel – spoluzakladatel moravské archeologie (16. 7. – 22. 8. 2021).

Proti muzeu jejich detašované pracoviště – Denisova 284/ 30. zde si můžeme prohlédnout stálé výstavy: Příběh kamene – expozice geologie, archeologie a lapidárium (k vidění erbovní a nápisové desky) např. náhrobník rytíře Václava z Bystřice, znaková deska biskupa Stanislava Pavlovského, portál se znakem Petra ze Žerotína a Alžběty z Hardeggu atd.

Turistické informační centrum v Olomouci pořádá vždy ve všední dny ve 13 hod. prohlídku slavnostního a bohatě zdobeného sálu Komenium – ZŠ na ulici 8. května, nedávno opraveného v plné kráse ( vhodná rezervace na čísle 585 513 385), sraz bývá 12,50 hod před TIC na radnici.

Heraldikům doporučujeme návštěvu radnice – její erbovní výzdobu a hlavně nově opravené sluneční hodiny s erby – viz článek v GHI 2020 str. 179 – 181 T. Krejčík – F. Pícha : Obnovené heraldické památky olomoucké radnice.

V Arcibiskupském palác – Wurmova 9, si do 28.9. 2021 můžeme prohlédnout výstavu ve slavnostním sále "K oslavě a potěše – umělecké sbírky olomouckých arcibiskupů.

Milovníkům starých a hodně krásných aut doporučujeme – prohlídku Veteran areny – Sladovní 3, Pavlovičky – konečná tram. č 4 , výpadovka směr Šternberk ( po levé straně za Lidlem) tel. 585157438, otevírací doba mimo pondělí 10-17 hod

Cestovní nabídku z olomouckých zajímavostí sestavila pro členy MGHS i jejich přátele PaeDr. Arnošta. Vieweghová

Doporučuje a pěkné léto přeje výbor MGHS, z. s.