Pozvánka na květnovou přednášku

Srdečně zveme 16. 05. 2023 v 18h na přednášku Mgr. Pavla Mikela, PhD. – Genetická genealogie rodu Mikelů.
Přednáška se koná ve schůzovní místnosti „Občanský klub“ – ÚMČ Brno – střed, vchod z domu Kounicova1, 2. suterén, výtahem. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.