Vycházka Za erby na zámek v Rájci nad Svitavou

Zveme na vycházku v neděli 14. 5. 2023.
V 9,55 hod. sraz u zámku v Rájci – Jestřebí, zakoupení vstupenek a upomínkových předmětů.
Doprava po vlastní ose, nepočítá se s obědovou pauzou – časové možnosti průvodců. Před exkurzí bude provedena kontrola členských průkazů a zaplacení ročního členského příspěvku (termín byl do 31. 3. 2023). Dlužné příspěvky možno uhradit na místě.
10,15h Heraldická výzdoba zámku – průvodce Bc. Petr Sychra
V časných odpoledních hodinách přejezd do Lysic na hřbitov (nutno mít zajištěnou přepravu).
Následuje prohlídka hrobní kaple rodu Dubských a hr. Karoliny Nimptsch
a následně prohlídka heraldické výzdoby zámku ( od paní kastelánky zatím nemám písemně,
předběžně slíbeno). Prohlídka Sklepení a lapidária ( náhrobky rodu Walderode a pod.)
Je předjednaná prohlídka restaurátorské dílny, která má sídlo na zámku. Zatím nepotvrzeno.
Návrat v 18h.
Vede Dr. Arnošta Vieweghová