Pozvánka na valnou hromadu 15.2.2022

Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.

Tyršova 14, 612 00 Brno

POZVÁNKA

na valnou hromadu Moravské genealogické a heraldické společnosti,

která se koná v úterý 15. února 2022 v 18 hod v sále Občanského klubu ÚMČ Brno-střed, Kounicova 5, Brno (vchod z č. 1, výtah do suterénu)

(prezence od 17,45h)

1/ Zahájení a schválení programu

2/ Volba mandátové a návrhové komise,

3/ Výroční zpráva o činnosti společnosti za rok 2021

4/ Zpráva finanční za rok 2021

5/Zpráva revizní komise za rok 2021

6/ Návrh plánu práce na rok 2022

7/ Návrh rozpočtu společnosti na rok 2022

8/ Diskuze k předneseným zprávám

9/Zpráva mandátové komise – potvrzení usnášení schopnosti

10/ Udělení čestného členství MGHS panu Ottovi Semrádovi z Jihlavy

11/ Usnesení

12/ Závěr schůze

Odborná přednáška: Mgr. Jiří Dufka, MZK Brno – Mollova mapová sbírka, představení nové  knihy o této unikátní sbírce v MZK.

Za výbor MGHS, z. s.:

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., předseda MGHS, z. s.

Vilém Walter, tajemnik MGHS, z. s.

Z hygienických důvodů je kapacita sálu omezena. Vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami a s dokladem o uplynutí minimálně 2 týdnů od dokončení očkování COVID-19 nebo s osvědčením o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících. Účastníci jsou povinni po celou dobu účasti na přednášce mít ústa i nos zakrytá respirátorem kategorie KN95, FFP2 nebo FFP3.