Zrušení členské schůze MGHS, z. s. v prosinci 2021

Na základě současné situace se zhoršujícím se stavem epidemie Covid 19 v souvislosti s novou variantou Covidu – 19 „Omicron“ rozhodl výbor MGHS, z. s. o zrušení prosincové členské schůze, která se měla konat v úterý 21.
prosince 2021. Příští schůze se uskuteční pravděpodobně až v měsíci únoru
2022. Sledujete aktuality na našem webu a facebooku.
Výbor MGHS, z. s.