Prohlídka nové budovy Moravského zemského archivu a Fakultní nemocnice Brno dne 18. 10. 2008


V sobotu dne 18. října 2008 se podle plánu činnosti výboru MGHS uskutečnila plánovaná společná vycházka členů MGHS a přátel z Brna a okolí spojená s prohlídkou nové budovy Moravského zemského archivu (MZA), Palachovo nám.1 ve Starém Lískovci a areálu Fakultní nemocnice Brno (FNB), na ul. Jihlavská 20 v Brně-Bohunicích.

V 9,00 hodin se před novou budovou, oceněnou veřejností i odborníky, sešlo 25 členů MGHS, přátel a 5 odborných pracovníků MZM. Podle plánovaného programu se po přivítání účastníků a seznámení s programem vycházky ujal slova nejkvalifikovanější odborník, v blízké minulosti náš dlouholetý předseda MGHS a ředitel MZA pan PhDr. Ivan Štarha. V hodinové přednášce seznámil účastníky s vývojem a historií archivnictví v našich zemích a anabází MZA od jeho počátků v r. 1529 v Olomouci až po výstavbu důstojné a moderní budovy v Brně. Velmi jsme ocenili podrobné informace o uložených fondech, možnostmi a perspektivami jejich využití pro genealogické bádání i tvorbu historických publikací (materiálů) o vzniku a vývoji osídlení na Moravě. Následná hodinová prohlídka moderního komplexu od suterénu (konzervační dílny, pracovny), přes moderní a drahými přístroji vybavenou studovnu, knihovnu, depozitáře s patřičným klimatickým prostředím, až střechu MZA je neopakovatelným zážitkem. Velkým překvapením byl pro účastníky akce archiv Zemských desek a map, zejména pak těch s nejstarším vyobrazením Moravy. Třešničkou pak byla prohlídka zahrádky na střeše administrativní budovy. Nejen její odborné udržování, ale i fantastický pohled z ptačí perspektivy na město, areál FNB a budovaný kampus Masarykovy univerzity jistě stál za námahu i přátelům s omezenou pohyblivostí. Nehledě na skutečnost, že se naše prohlídka uskutečnila v krátké době po otevření MZA pro veřejnost (1. 1. 2008).

Dále následovala dvouhodinová procházka spojená s výkladem, o více jak sedmdesátileté historii a pěší prohlídka areálu Fakultní nemocnice Brno. Velmi byl přítomnými oceněn počin vedení FNB, kterým je prezentace znaků Městských částí Statutárního města Brna, obcí a městeček Jihomoravského kraje. Z původně informačního projektu, ve zdařilé spolupráci s kvalifikovaným výtvarníkem, se postupně díky spolupráci s místy odkud přicházejí pacienti do FNB, stala malá heraldická galerie, která obsahuje 55 znaků. Nás členy MGHS velmi potěšila a vedení FNB překvapila skutečnost, že autory mnoha znaků jsou členové MGHS Brno, z nichž Ing. Karel Dvořák a Pavel Vrba byli osobně přítomni. Oceněním jim byl potlesk přítomných i fotografie u výstavky znaků, která vhodně jistě doplní naší kroniku. Široká znalost odborné problematiky, historie, současnosti i perspektiv FNB, kterou pro prohlídce prokazovala tisková mluvčí Mgr. et Bc. Anna Nesvadbová je v našich krajích až neuvěřitelná. Ve spojení s její ochotou a nadšením jsme se cítili v areálu nemocnice, se kterou spojujeme spíše nepříjemné pocity, jako při procházce růžovou zahradou. Cestou v lesoparku jsme mimo poznatků o historii, významu a účelu nemocničních pavilonů (ústavů, klinik), si prohlédli i historické artefakty, jako jsou dva Smírčí kameny, opravené Boží muka etc.

Mimo kvalifikované informace o možnostech a výsledcích léčení ve FNB, jejich zaměstnancích jsme se dozvěděli i něco z historie a perspektivách další výstavby v areálu. Zajímavé bylo i seznámení s ředitelskou vilou a plány na úpravu a využití bývalé nemocniční kaple.

Netradičně pojatá vycházka, zaměřená na dostupnost objektů městskou dopravou se snad díky zájmu přítomných vydařila. Sluší se, alespoň touto cestou, poděkovat ochotné paní ředitelce MZA PhDr. Kateřině Smutné a řediteli FNB Brno MUDr. Romanovi Krausovi, MBA za umožnění netradiční prohlídky jejich pracovišť. Samozřejmě zvláštní poděkování patří našim kvalifikovaným průvodcům Mgr. A. Nesvadbové a PhDr. Ivanovi Štarhovi. I když to byl pokus jistě nedokonalý, domnívám se, že vycházka splnila svůj účel a cíl. A kdyby ne, tak výkonem, že jsme 2x pěšky za nádherného počasí a v kruhu přátel prošli lesopark v areálu FNB, udělali pro své zdraví více než návštěvou vnitřních pavilonů a ordinací lékařů.

Za organizátory a s pozdravem všem Ing. R. J. Vondráček, CSc.

 

foto: Veronika Nováková Křížová