GHI 1991 (GHK)


Obsah ročenky GHI 1991
Genealogické a heraldické informace


50 let Jiřího Hanáčka 3
 
Z ČINNOSTI KLUBU 11
 
ČLÁNKY A STUDIE
Ernst Mach  chrlický rodák (B. Šťastná) 15
Nejstarší náhrobník Zástřizlů (V. Čamek) 25
 
RODINNË KRONIKY ČÁST III (B. Kyjovská) 29
Ke zpracování rodinných kronik (B. Kyjovská) 35
Rod rakouského spolkového presidenta dr. K. Rennera (J. Peterka) 41
Pražský sňatek vězně ze Špilberku (M. Trmač) 49
 
HERALDIKA BRUNENSIS
Znaky a vlajky nových městských čtvrtí (F. Pícha) 53
 
Hovory G + H 59
 
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON 63
 
ZPRÁVY O LITERATUŘE 67
 
KRONIKA 71
 
ZPRÁVY 75

GHI 1991GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1991
č. 1-4  ročník XI
Vydal jako interní tisk pro potřebu členů
Genealogický a heraldický klub v Brně
ZK KSB, Palackého 78, 612 00 Brno
Toto číslo vyšlo k poctě 50. narozenin Jiřího Hanáčka
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno 1992
Odpovědný redaktor: RNDr. František Pícha
Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček,
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík,
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter vedoucí redaktor
Obálka: Petr Tybitancl
K vydání připravil: Ing. Josef. L. Hrdý
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 76 stran

Ročenku GHI 1991 je možno získat po zaplacení mimořádného členského příspěvků 80,- Kč.