GHI 2003


Obsah ročenky GHI 2003
Genealogické a heraldické informace


OBSAH 3
ČLÁNKY 5
Zbyněk Žouželka: Šlechtická matrika Zemských desk moravských (pramen k dějinám šlechty českých zemí). 5
Jiří Brňovják: Heraldika nobilitovaných úředníků moravské státní správy 1850-1918. 16
Jiří Louda: Dvouocasý český lev – symbol naší svrchovanosti. 29
Bohumír Smutný: Rod Podstatských-Thonsernů na Litenčicích a jejich rodinný archiv. 33
Karel Müller: Znak brněnského biskupa Norberta Kleina – již naposledy. 42
Ivan Krška: MUDr. Marie Desfours-Walderode. 44
Jaroslav Gloser: Tragédie v zámku Zeil roku 1803. 49
MATERIÁLY 77
Ivan Štarha: Znak a prapor Jihomoravského kraje. 56
Stanislav Kasík: Poznámka ke znakové výzdobě kostela v Doubravníku. 56
Ivan Dyba: Zajímavý alianční znak na talířích v zámku Jaroměřice nad Rokytnou. 60
Tomáš Krejčík: Česká heraldická zastavení v Římě. 61
DISKUSE 62
František Pícha: In memoriam krajské znaky a prapory. 62
Stanislav Kasík: Poznámky k metodice soupisů heraldických památek. 74
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON 79
RODINNÉ KRONIKY 81
Rodinná kronika Cifků. 81
Rodinná kronika Koblížků. 82
Rodinná kronika Čábelů, Strnadů, Najmanů a Kolaříků. 82
Rodinná kronika Chlebounů. 84
ZPRÁVY A KRONIKA 91
In memoriam Bruno Bernard Heim. 86
Christian Friedrich rytíř d’Elvert (1803-1896) 200. výročí narození. 88
Pracovní seminář heraldiků a genealogů v Olomouci 24. 10. 2002. 89
Výstavy ve Vyškově 89
LITERÁRNÍ HLÍDKA 96
František Zvolský: Znaky slezských měst. 90
Karel Müller: Pečeti a znaky obcí na Jesenicku. 90
Tomáš Velímský: Hrabišici. Páni z Rýzmburka. 90
Pavel Koblasa: Buquoyové, stručné dějiny rodu. 91
Josef Hanesch: Karel I. Filip kníže Schwarzenberg. 91
Věra Vlčková: Antonín Strnad. 92
Stanislav Kasík-Petr Mašek-Marie Mžyková: Lobkowiczové: dějiny a genealogie rodu. 92
Václav Bůžek- Josef Hrdlička-Karel Král-Zdeněk Vybíral: Věk urozených. Šlechta v českých zemích. 93
Reinhard Binder-Krieglstein: Österreichisches Adelsrecht 1868-1918/19. 93
Herbert Aue: Wappenschlüssel für Niederösterreich und Wien. 94
Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.): Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740). 95
Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. 96
Kol. autorů: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918. 96
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 97
Milan Myška a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. 98
234 osobností 100
Marie Mžyková: Šlechta ve službách diplomacie. 100
Dagmar Maňhalová: Z dějin Bohdalic. 101
Jihočeský herold 2003. 101
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 102

GHI 2003GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2003
ročník VIII. v MGHS (ročník XXIII. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně
Brno 2004

Výkonný redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Pavel Vrba, Ivan Štarha, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: DROPO Pozořice
Laserový tisk, formát B5 (156x227mm), 104 stran

Ročenku GHI 2000 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2003, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.