GHI 2012


Obsah ročenky GHI 2012
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
Ke 40 letům organizované genealogie a heraldiky v Brně 5
 
ČLÁNKY  
Jakub Svoboda: Heraldické památky rodu Collaltů v Brtnici a okolí 9
Jiří Skoupý: Leopold Lojka – vzestup a pád řidiče následníka trůnu 48
František Pícha: K 550 letům erbovní listiny císaře Fridricha III. pro moravské stavy 60
Frederik Federmayer: Vývoj a premeny erbových znamení v prostredí nižšej kurialistickej šĺachty v Uhorsku (v Turčianskej stolici) 81
Jiří L. Bílý: Uzavírání moravských stavů a urození vladykové a měšťané Žalcarové z Loděnice 105
 
MATERIÁLY  
Ivan Štarha: Pernštejnský erb ve znacích měst a obcí 116
Jiří Hanáček: Znovuobjevené náhrobky v kostele sv. Jakuba v Brně 125
Tomáš Krejčík: Český lev v Udine 135
Jan Štěpán – Karel Müller: Dodatky k typologii pečetí olomouckého biskupa Františka kardinála z Ditrichštejna 137
Ivan Koláčný: Faleristické motivy v heraldice 140
 
RODOVÉ KRONIKY  
Mlynářský památník, sešit 1 – Čeněk Jokl (1861–1931) a jeho rodina. Vzpomínky a dokumenty 147
Stručná zpráva o  pokračování mé Kroniky života nazvaném Vzpomínky 149
 
ZPRÁVY A KRONIKA  
In memoriam Ludvík Mucha 150
Významné jubileum našeho přítele Doc. JUDr. Jiřího L. Bílého, PhD., Eq.M. 151
Vladimír Makovský se stal čestným členem Moravské genealogické a heraldické společnosti 153
Matiné 2012 155
České stopy ve Vídni 157
Švédská princezna Estelle, vévodkyně z Östergötlandu 158
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 159
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 174

GHI 2012GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2012
ročník XVII v MGHS (ročník XXXII celé řady)
Vydala: MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, o.s.
Sportovní 3, 602 00 Brno
v roce 2013
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.

Tato publikace vznikla s finanční podporou statutárního města Brna a městské části Brno-Královo Pole, kterým Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně upřímně děkuje.

Ročenku GHI 2012 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2012, tj. 280,- Kč, důchodci 140,- Kč.