GHI 2021

Obsah ročenky GHI 2021

Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
   
ČLÁNKY  
Beessové z Chrostiny na Těšínsku a jejich rodová heraldika
Jiří Brňovják
7
Znak opavských Přemyslovců ve středověkých erbovnících
František Pícha
25
„Noví bratři“: Adopce, změny jmen a přenosy titulů v dějinách rodu
Daublebských ze Sternecku
Tomáš Sternech
49
Na paměť královny a císařovny Elišky Pomořanské: K výzdobě zvonu z roku 1509 v Hradci Králové
František John
65
Šest generací řeznického rodu Pilčíků
Zdeněk Pilčík
75
Z Moravy na Moravu – Mitrovští z Nemyšle na Opavsku v 17. a 18. století
Michal Kubica
93
MATERIÁLY  
Zkřížené ostrve pánů z Lipé v srdci Slezska
Irena Korbelářová
107
Podplukovník Ignác Mischel von Kaisershuld
Radek Polách, Jaroslav Zezulčík
118
Užití sekretní pečeti v raném novověku. Koroborační formule přiznávacích berních listů a realita pečetní praxe
Tereza Dlesková
131
Život se nedá plánovat
Dagmar Stryjová
141
Rodina Burghart – Bažant
Renata Hrbková
146
Osobní znak brněnské legendy Franty Kocourka
Ivan Koláčný
150
Zajímavosti z matrik
Pavel Vrba
152
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY  
Typický rytíř Řádu železné koruny pro období 1885-1914
Jan Šturala
 154
Václav August Měřička – spolutvůrce československé a světové faleristiky
Adam Svadbík
160
Záslužný královský norský řád občanům ČR
Ivan Koláčný
163
K obnovení rytířských řádů v českých zemích po roce 1990
Miloš Trapl
166
ZPRÁVY A KRONIKA  
Profesor Krejčík sedmdesátníkem 168
K životnímu jubileu RNDr. Františka Píchy 170
Jubileum Petra Tybitancla 173
In memoriam Bohuslav Páral 175
Jubilanti z řad MGHS v roce 2021 175
Památník autora naší státní vlajky na Ústředním hřbitově v Brně 176
Výstava Historická pečetidla Brněnska 179
Pamětní deska Jiřího Loudy v Kutné Hoře 180
Ohlédnutí za slavnostním předáním sborníku příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka 180
Vycházky do Moravské zemské knihovny – Mollova mapová sbírka 183
Matiné 2021 184
Výstava PEVNĚ A JASNĚ – Lichtenštejnové ve službách monarchie 186
LITERÁRNÍ HLÍDKA 187
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 202

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2021
Ročník XXVI v MGHS (ročník XLI celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Tyršova 14, 612 00 Brno
v roce 2022
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Kontakt na redakci: 
Redakční rada:
Josef Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Petr Škarvada, Ivan
Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: MSD, spol. s r.o., Minská 103, 61600 Brno
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.