GHI 2020

Obsah ročenky GHI 2020
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
   
ČLÁNKY  
Kamenné erbovní galerie představitelů Řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku ze 17. a 18. století
Karel Müller
7
Společenský vzestup rodin Ochmannů a Šindlerů z vesnice Černotín ve světle příbuzenských poměrů
Adéla Vozáková
23
Rytíř Pavel Filip Schätzel z Hetzenfeldu a svobodný dvůr v Zašové u Valašského Meziříčí na přelomu 60. a 70. let 17. století
Pavel Lasztovicza, Rostislav Václav Němec
49
Několik příkladů irské šlechty usazené v českých zemích v 17. a 18. století
Jiří Brňovják
67
Dějiny rodu Zeisbergerů ze Suchdola nad Odrou a jejich emigrace
Jáchym Pantálek
93
MATERIÁLY  
Spory o dědictví svobodných pánů Poppenů po rozdělení Slezska
Michal Kubica
109
Městské znaky lombardsko-benátského království 1815-1866
Michael Göbl
119
Písemná pozůstalost Jiřího Loudy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Karel Müller
127
Jak jsem pátral po praprapradědečkovi Janu Rettegym
Lubomír Vlček
131
Poetická duša z rodu tovarnických podnikateľov – Amalie Crescenzia Hardt-Stummer von Tavarnok
Jana Judinyová
137
Identifikace erbů v aliančním znaku na pomníku při severní zdi kostela Povýšení sv. Kříže v Konárovicích (okres Kolín)
Ivan Dyba
140
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY  
Slezské rytířské bratrstvo Obojku honicího psa. Z historie a dobové vizualizace jeho spolkových odznaků
Irena Korbelářová
 143
Málo známé faleristické ocenění tvorby Leoše Janáčka
Ivan Koláčný
155
ZPRÁVY A KRONIKA  
K devadesátinám profesora Jozefa Nováka 159
Vladimír Růžek sedmdesátiletý 160
Naše rovy 163
Vzpomínka na Vladimíra Makovského (1.8.1924 Věcov – 2.6.2020 Mostiště) 164
In memoriam PhDr. Igor Graus, PhD. (1960 – 2020) 167
Vzpomínky na monarchii 172
Sto let od přijetí zákona o státních symbolech Československa 175
Sedmý český národní vexilologický kongres 177
Obnovené heraldické památky olomoucké radnice 179
HERALDICKÉ NOVOROČENKY 2021 182
LITERÁRNÍ HLÍDKA 184
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 202

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2020
Ročník XXV v MGHS (ročník XL celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Tyršova 14, 612 00 Brno
v roce 2021
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Kontakt na redakci:
Redakční rada:
Josef Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Petr Škarvada, Ivan
Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: MSD, spol. s r.o., Brno
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.