GHI 1998


Obsah ročenky GHI 1998
Genealogické a heraldické informace


ČLÁNKY A STUDIE
Vladimir Rolinc
Quo vadis genealogie
3
Josef Peterka
Rod barona Aloise Pražáka
8
Wilken Engelbrecht
Rod Logothettiů
17
Bohumír Smutný
K dějinám rodu Dobřenských a jejich rodinného archívu
28
Marek Starý
Manželství opavských Přemyslovců
38
Lubomír Uhlíř
Rakouské a rakousko-uherské armádní schematismy jako pomocník genealoga
48
   
Z HISTORICKÉ FALERISTIKY  
Václav Měřička
Vojenská vyznamenání rakouské armády a způsob jejich nošení v roce 1866
59
   
MATERIÁLY  
Potomci bavorského rodu Aresin na Moravě 72
Identifikace aliančních erbů na Stříbském mlýně u Ivančic 73
Znak a prapor Hnutí autonomie Slezska 75
Neviditelný znak 76
   
RODINNÉ KRONIKY – část VIII.  
Pamětní kniha rodiny Sobkovy v Záhlinicích č. 3 76
Kronika rodu Zerzawy – Zrzavý 78
Rodinná kronika Petrásků 78
   
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON 80
   
HERALDICA BRUNENSIS  
Znaky a pečetní znamení obcí, z nichž v roce 1850 vzniklo město Brno 81
Znaky a vlajky městských částí – V. část 87
   
ZPRÁVY A KRONIKA  
Výstava Heraldika a sfragistika jižních Čech 89
Setkání rozrodu Vaverků 90
Sjezd rodu Pazderků 91
Za Františkem Lobkowiczem 92
Abrahámoviny Miroslava Drápely ze Křtin 93
   
LITERÁRNÍ HLÍDKA  
Encyklopedie českých klášterů 94
Erbovní listiny Archívu hlavního mësta Prahy  
a nobilitační privilegia studentské legie 1648 95
Život a utrpení Rostislava, krále Moravanů 96
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů 96
Konfliktní soužití: Královské město – šlechta – duchovenstvo v raném novověku,  
Edice Knihy půhonné a nálezové města Olomouce (1516 -1616) 97
Dějiny šlechty v Malovaném kraji 97
Pečeť v kultuře středověku 97
Viničné Šumice. Z historie obce a domů 98
   
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 99

GHI 1998GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1998
ročník III. v MGHS (ročník XVIII. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně v březnu 1999.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý, PhDr. Tomáš Krejčík, RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 108 stran

Ročenku GHI 1998 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 1998, tj. 180,- Kč, důchodci 90,- Kč.