GHI 1990 (GHK)


Obsah ročenky GHI 1990
Genealogické a heraldické informace


Z ČINNOSTI KLUBU 2
 
ČLÁNKY A STUDIE
J. Louda – Brisury v anglickém královském znaku 8
V. Burian – Ke genezi současného znaku olomouckého arcibiskupa 17
J. Hanáček – Znak pro brněnského biskupa 21
J. Hás – Rod Desfoursů v Čechách a na Moravě 27
 
PŘEHLED RODINNÝCH KRONIK (B. Kyjovská) 37
 
HERALDIKA BRUNENSIS
P. Stehlík – Soupis šlechtických heraldických a funerálních památek
na území okresu Brno – město (pokračování)
64
 
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY
V. Měřička – Řád čestné legie v době třetí republiky 86
 
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON 95
 
Hovory G + H 99
 
ZPRÁVY O LITERATUŘE 102
 
ZPRÁVY 116
 
KRONIKA 118
 

GHI 1991GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1990
č. 1-4 / 1990
Vydal jako interní tisk pro potřebu členů
Genealogický a heraldický klub v Brně
ZK KSB, Palackého 78, 612 00 Brno
Vychází k poctě 70. narozenin Jiřího Loudy
ISSN 0862-8963
Odpovědný redaktor: RNDr. František Pícha
Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček,
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík,
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter vedoucí redaktor
Obálka: Petr Tybitancl
Ofsetový tisk, formát A5 (145x207mm), 132 stran

Ročenka GHI 1990 je rozebrána.