GHI 1994-1995 (GHK)


Obsah ročenky GHI 1994-1995
Genealogické a heraldické informace


Z ČINNOSTI KLUBU 3
ČLÁNKY A STUDIE  
Jiří Hás
Několik poznámek k moravské větvi Zajíců z Valdeka
6
Zdeněk Churý
Hemofilie v rodu Viktorie, královny Velké Británie a Irska
11
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY  
Václav Měřička
Kancléř V. A. D. kníže Kounic, hrabě z Rietbergu a jeho vyznamenání
25
HERALDIKA BRUNENSIS II
Znak a vlajka města Brna a jeho městských částí – 7. Brno-Vinohrady 30
RODINNÉ KRONIKY – ČÁST V.  
Kronika předků – Pavel Vrba 32
Rodinná kronika – Vzpomínky – rodinná kronika – Boleslav Březina 32
Rodinná kronika Poláků a spřízněných rodin – Bohumil Polák 35
ZPRÁVY O LITERATUŘE  
Szymanski: Herbarz sredniowiecznego rycerstwa polskiego 37
Výstava – Znaky a prapory měst, obcí a městských částí 38
Z dějin domů v Hlubokých Mašůvkách 39
Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není 39
Nejstarší pečeť města Přerova z roku 1489 40
Znak olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Mons. Jana Graubnera 40
Zaniklé světské proboštství v Olbramkostele 41
Osm žen z Hradu – manželky prezidentů 41
Heraldika a genealogie jižní Moravy za rok 1991-1993 42
Heraldika a genealogie jižní Moravy za rok 1994-1995 49
KRONIKA  
Za J. Kokoškou 52
Vzpomínka na Dr. Fr. Mojžíše 53
TROCHA NOSTALGIE A TROCHA OPTIMISMU 54

GHI 1994-1995GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1994-1995
ročník XIV-XV
Vydal jako interní tisk pro potřebu členů
Genealogický a heraldický klub v Brně
ZK Královopolské strojírny Brno
Tato publikace vyšla s finanční podporou MČ Brno-Královo Pole
kterému tímto výbor GHK upřímě děkuje
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno 1996
Odpovědný redaktor: RNDr. František Pícha
Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček, 
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík, 
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter vedoucí redaktor
Obálka: Petr Tybitancl
K vydání připravil: Ing. Josef. L. Hrdý
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 56 stran

Ročenku GHI 19941995 je možno získat po zaplacení mimořádného členského příspěvků 80,- Kč.