GHI 1989 (GHK)


Obsah ročenky GHI 1989
Genealogické a heraldické informace


Z činnosti klubu 1
 
ČLÁNKY A STUDIE
J. Hrdý: Spolek Schlaraffia, jeho charakter a symbolika. 6
J. Peterka: Rod českého herce Karla Högera. 14
P. Zahrádecký: Kdo byla Kristina Potenciána Jankovská z Vlašimi? 28
P. R. Pokorný: Brněnský rodák na rakouských bankovkách. 32
V. Rolinc: Valašsko v 16. až 18. století očima genealoga. 34
L. Schmid: Jiří Jakub Ogilvy, hrdinný obránce Brna a jeho rod. 38
 
HERALDIKA BRUNENSIS:
P. Stehlík: Soupis šlechtických heraldických a funebrálních památek na území okresu Brno – město. 53
 
Přehled rodinných kronik: 76
Heraldický ex libris lexikon: 90
 
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY:
O. Semrád: Znak herolda Zlatého rouna. 94
V. Měřička: Čestná légie v době druhého císařství. 99
 
Zprávy o literatuře 106
Zprávy 131
Kronika 146

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE  Č. 1-4/1989
GHI 1989Vydavá jako interní tisk pro potřebu členů v nepravidelných lhůtách
Genealogický a heraldický klub při ZK ROH Královopolské strojírny v Brně, Palackého 78

Odpovědný redaktor: František Špirk

Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček,
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík,
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Obálka: Petr Tybitancl

Povoleno: OK JmKNV č.j. 370005090
Ofsetový tisk, formát A5 (145x207mm), 158 stran

Odběr ročenky GHI 1989 je vázána na zaplacení mimořádného členského příspěvku.