GHI 2004


Obsah ročenky GHI 2004
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
 
ČLÁNKY  
Dagmar Černoušková: Brněnská velkoprůmyslnická rodina Bauerů a vznik brněnského výstaviště. 5
Radim Macháň: Erby a predikáty důstojníků rakouské (rakousko-uherské) armády v 19. století. 13
Aleš Zářický: Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli. 27
Jan Županič: Kubinzky – nová šlechta na sklonku staré doby. 33
Stanislav Mikule: Komunální heraldika v českých zemích 1848-1918 42
Karel Müller: Pamětní štíty s erby maltézských komturů v kostele sv. Jana Křtitele v Opavě 68
 
MATERIÁLY  
Tomáš Krejčík: Znak Tomáše kardinála Špidlíka. 71
Tomáš Krejčík: Česká heraldická zastavení v Římě II. 72
Arnošta Vieweghová: Gustav princ Vasa. 73
Pavel R. Pokorný: Nový znak opata v Nové Říši. 85
František Pícha: Několik poznámek k rodu Salis-Zizers. 85
Jindřich Obršlík: Ke znaku starobrněnských augustiniánů – poustevníků a jejich prelátů v první polovině 19. století. 88
 
RODINNÉ KRONIKY – XIV. část  
Božena Kyjovská: Soupis charakteristik rodinných kronik v časopise Genealogické a heraldické informace 1989-2004. 90
 
DISKUSE  
Stanislav Kasík: In memoriam krajské znaky a prapory – podruhé… 96
Pavel Vrba: Vlajka Vyškova. 104
Tomáš Krejčík: Český výrobek. 105
 
HERALDICA BRUNENSIS  
Ivan Štarha: Vlajky místních částí Chrlice a Ořešín. 105
 
HERALDICKÝ EXLIBRIS LEXIKON  
Vilém Walter: HEx 20/2004 Karel Mornstein. 106
 
ZPRÁVY A KRONIKA  
Čestný doktorát Univerzity Palackého panu Jiřímu Loudovi. 108
K nedožitým sedmdesátinám PhDr. Jana Skutila, CSc. 108
Nedožité jubileum…. Odešel pan profesor Klein. 109
Zemřel hrabě Lennart Bernadotte. 115
Moravské hrady a zámky na unikátních fotografiích z roku 1888. 116
Akademie heraldických nauk ČR, o.s. 116
Hukvaldská heraldická galerie. 117
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 118
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 126

GHI 2004GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2004
ročník IX. v MGHS (ročník XXIV. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost
Brno 2005.
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: GRAPHICAL, s.r.o.
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 130 stran

Ročenku GHI 2004 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2004, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.