GHI 1999


Obsah ročenky GHI 1999
Genealogické a heraldické informace


ČLÁNKY A STUDIE
Petr Kaleta
K osmdesátinám heraldika Jiřího Loudy
3
Bohumír Smutný
Widmannové a jejich rodinný archiv
9
Otto Semrád
Portrétní galerie rytířů Zlatého rouna na zámku Kunštát
15
Jan Špatný
Kníže Kounic a  Řád sv. Štěpána
22
 
MATERIÁLY
Pavel R. Pokorný
Znak brněnského světícího biskupa P. Esterky
27
Pavel R. Pokorný
15. opat v Nové Říši
27
Ivan Dyba
Identifikace aliančních erbů v kapli líšeňského zámku
28
Pavel R. Pokorný
Záhadný znak v Olomouci
31
 
RODINNÉ KRONIKY – část IX.
Rod Veberů, Janečků a spřízněných rodin 32
Kronika pěti generací – rod Peduzzi 33
Kronika rodu Čamek z Vyškova 34
Kronika Drábů v posledních dvou stoletích 34
Rodinná kronika rodu Dudíků a příbuzných rodů 36
Kronika rodu – vyprávění z historie rodiny E. Vodňanského 37
Rodinná kronika – Basil Böhm 38
Rodinná kronika – Josef Ulrich 39
Rodokmen rodu Losů 39
 
HERALDICA BRUNENSIS
Vyhláška Města Brna č. 22/1998: 42
 
ZPRÁVY A KRONIKA
Výstava M. Magniho: Erby – modrá krev 53
Výstava insignií brněnských vysokých škol 53
XI. mezinárodní heraldické kolokvium St. Pölten 1999 54
Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu Velké Meziříčí 54
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA
Cour d´Honneur – hrady, zámky, paláce 55
Pečetě obcí Třebíč I. část a II.část 57
Vesnické pečetě v okrese Uherské Hradiště I. 58
Moravské desky 1348/1642 58
Almanach českých šlechtických rodů 59
Modrá krev 59
Páni z Pernštejna 59
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Valná hromada 60
Odborné přednášky 60
Zájezdy 61
Vycházky 61

GHI 1999GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1999
ročník IV v MGHS (ročník XIX. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně v dubnu 2000.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý, PhDr. Tomáš Krejčík, RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 64 stran

Ročenku GHI 1999 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 1999, tj. 180,- Kč, důchodci 90,- Kč.